Vadászati kultúra

2019 március 08

Páll Endre emlékszoba avatás Bőszénfán

Páll Endre emlék – és olvasószobát avattak tisztelők és barátok Bőszénfán, a Somogy megyei vadásznapon.

Az olvasószoba ötlete még az író életében megfogalmazódott, miszerint a későbbi gondoskodás ne csak a szeretett trófeáit érintse, hanem kis szobájának berendezései, relikviái, könyvespolca és annak értékes tartalma is jó helyre, megfelelő kezekbe kerüljön. Az időtájt került átadásra a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Tájcentrumának felújított központi épülete, amelynek egyik, még üresen álló irodahelyiségébe Nagy János, néhai Páll Endre és jómagam közösen álmodtunk egy ilyen rendeltetésű meghitt sarkot.

Az álmokat tett követte, az egyetem nagyon tisztességes áron megvásárolta – pár kötet kivételével – az egész könyvtárat, az író pedig személyes tárgyaival tette otthonossá a szobát. Saját bevallása szerint az igazán nagy dolog az lehetett volna, ha a saját emlékszoba avatóján ő maga is jelen lehetne, de valahol odabent tudta, hogy ez nem így lesz….

Amikor eltávozott közülünk, fia, a Floridában élő Páll Péter a szeretetotthon – ahol Páll Endre az életének utolsó másfél évét töltötte -  kis szobájának további berendezéseit is felajánlotta, így lett teljes a gyűjtemény Bandi bácsi családi képeivel, legnagyobb kanja és bakja, valamint első bikájának trófeáival, kedvenc olvasófotelével, íróasztalával és a vadászati kitüntetéseivel.

Az idén Bőszénfa adott otthont a megyei vadásznapnak, annak egyik kísérő programja volt 14 órakor az avató ünnepség. Míg odakint a vadásznap zajos forgataga dübörgött, a magtár épületének hűvös folyosóján csendesen gyülekeztek a barátok és ismerősök, volt kollégák, a szaksajtó képviselői. Mély megtiszteltetés volt, hogy az ünnepségre eljött Páll Miklós – Bandi bácsi testvéröccse -  és fia Nagykanizsáról és meghatottan köszönték meg a szervezőknek az igaz baráti gesztust. Az avatón nem voltak előre megírt fennkölt beszédek….tisztelet volt, áhitat és csend. Spontán emlékezett meg az atyai barátról, a kollégáról, az íróról, a szakemberről Nagy János a Tájcentrum igazgatója, Dr Boda Pál a Kamara, Berend Ferenc a Vadászszövetség elnökei és Kemenszky Péter.

Az ünnepélyes avatót követően a kis társaság közösen lépett azután a megnyitott szobába és közösen emlékezett a somogyi vadászok nagyjáról, Páll Endréről.

Vadászati emlékhelyet avattunk, maradandó értéket teremtett a közös akarat és a tisztelet. Köszönet érte a Kaposvári Egyetemnek, az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezetének és a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének. Immáron Bőszénfán, a szarvasfarm területén látogatható az emlékszoba, szolgáljon az ott tanuló diákok épülésére, az idelátogató vendégek méltó fogadására!

A szoba bejáratát díszítő míves faragás Hüse Zoltán hivatásos vadászunk keze munkáját dicséri, aki Páll Endre gyótai emlékoszlopát is megalkotta.

 

 

Kemenszky Péter 

 

Read 191 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés