Rendészeti továbbképzés Kaposváron

A hatályos jogszabályok szerint a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így a hivatásos vadászok is - öt évenként továbbképzésre kötelezettek, ennek megfelelően az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete koordinációjában 2013-ban bonyolított csoportos képzésen részt vett első „garnitúra” hivatásos vadászunknak ez az idei évben lett esedékes.

A megyei Kamara, közreműködve a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziummal most is a helyben való képzést preferálta és támogatta, vállalva ezzel a plusz feladatot és költséget (terembérlet, étkezés, oktatók - vizsgáztatók szállása) de rengeteg időt és energiát megspórolva ezzel a résztvevőknek. A képzés időpontja 2018. június 18., a vizsgáé június 19. volt. Az vizsgarendnek megfelelően a hivatásos vadászok a Kamara által korábban kiküldött regisztrációs lapot kitöltve, a vizsgadíj elutalását követően elérhetőséget kaptak az általuk megadott email címen egy digitális (elearning) tananyaghoz, ahol a vizsga elméleti részét is elektronikus formában abszolválták. Ezt követően jöhettek csak a csoportos gyakorlati képzésre és vizsgára.

Szakmai nap a vadászkürt jegyében

Az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete a Külső – somogyi Tájegység fővadászával, Ozvári Zoltánnal egy kötetlen szakmai napra invitálta az érdeklődőket június 13-án Kisbárapátiba. A festői helyszínt, - a Királyréti vadászházat és környékét - és a színvonalas ellátást a Lánka Vadászegyesület vezetősége, a szakmai színvonalat pedig a Vadászkamara Kürtegyüttes tagjai biztosították.

Mintegy 25 fő hivatásos - és sportvadász gyűlt össze a vadászház tornácán, akik a vadászkürttel már részben kapcsolatba kerültek, vagy csak érdeklődtek ez iránt a téma iránt. A minden formalitást mellőző baráti köszöntőben Kemenszky Péter kiemelte, hogy ma már kevés helyen van olyan teríték, amelyen nem szólal meg a kürt, de ez is a cél. Ozvári Zoltán megköszönte a jelenlevőknek, hogy elfogadták a meghívást, visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még a kürt kuriózumnak számított a vadászok körében.

Somogy megyei vadásznap 2018

Igazi vadászünnep helyszíne volt június 2-án Középrigóc, a Dráva Völgye Szakgimnázium gyakorlati oktatóbázisa. A huszonhatodik Somogy Megyei Vadásznapon – amelyet a Vadászkamara Kürtegyüttes nyitott meg - a résztvevők számot vetettek az elmúlt évről, kitüntetéseket adtak át és ifjú vadászok tettek fogadalmat.

Méltó helyszínt választott a megyei Vadászkamara és Vadásszövetség az év legfontosabb ünnepének a több mint ötven éve vadász- és erdészképzéssel foglalkozó barcsi intézményben. – A Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Szakgimnáziuma hosszú ideje partnere a Somogy megyei vadászati érdekképviseleteknek, s nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén ismét mi rendezhettük meg a vadásznapot – mondta el üdvözlő beszédében Horváthné Madarász Zsuzsanna, a Dráva Völgye Szakgimnázium igazgatója. – Ünnep ez a nap mindannyiunk számára, a vadászoknak de a fiataloknak is, akik a szakma alapjait nálunk sajátítják el.

Felhívás dúvad gyérítési programra

Tisztelt Elnök Úr/ Vadászmester Úr/ Képviselő Úr!
(Felhívás a Somogy megyei vadászatra jogosultakhoz)

Az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete az idei évben is - részben megváltoztatott feltételek mellett - az egész megyére kiterjedő dúvad gyérítési programot hirdet meg.

A program időpontja:
2018. június 15. (péntek) 00.00 órától június 24. (vasárnap) 24.00 óráig.

A program során elejthető minden jogszabályban engedélyezett „Egyéb apróvadfajok” besorolásba tartozó (79/2004. (V.4.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerint) vadászható vadfaj, a jogszabályban engedélyezett módszerrel és eszközökkel, egyéni és társas vadászati móddal. Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a borz, a szarka, a szajkó és a dolmányos varjú esetében az I. fokú Vadászati Hatóság a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervekben idényen kívül engedélyezte a teljes megyére vetítve az elejtést, tehát az említett fajok a programban a vadászati idényüktől függetlenül elejthetőek!

Megyei Vadgazdálkodási Alapot hozott létre a Somogy megyei Területi Szervezet

A Kamara megyei küldöttgyűlése 6/2018 (V.10.) számú határozatával  döntött - az Országos Vadgazdálkodási Alap mintájára - a Megyei Vadgazdálkodási Alap életre hívásáról!

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létesítése és Működési Szabályzata

Preambulum:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított 1996.évi LV. törvény, továbbá az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló, a 2016. évi CXIV. törvénnyel módosított 1997. évi XLVI. törvény azzal, hogy a belföldi vadászjegyekből származó bevételek és a külföldi vadászati engedélyek igazgatási szolgáltatási díjainak teljes összegét az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban: Kamara) egyéb díjbevételének ismeri el, megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kamara – többletbevételei terhére – Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

MEGHÍVÓ Somogy Megyei Vadásznap - 2018. június 02.

Programok

9.15   Vendégek érkezése, fogadása
Térzene (Barcsi Városi Fúvószenekar)
9.30   Zászlóbevonulás huszárokkal
Nemzeti Himnusz
Vadászhimnusz
Vadászkürtös üdvözlés (Vadászkamara Kürtegyüttes)
9.45 Üdvözlés:
Horváthné Madarász Zsuzsanna
Köszöntés: Berend Ferenc
Megnyitó: Dr. Neszményi Zsolt
10.00   Hubertus mise:
Sass Rudolf esperes, plébános
10.30 Kitüntetések átadása
Berend Ferenc, Oláh Csaba, Pongrácz István
11.00   Ifjú vadászok fogadalomtétele
Kemenszky Péter  
12:00-12:30 Vadászkamara Kürtegyüttes műsora
12:30-13:00 MEGAROX Társulat musical, operett műsora
13:00-13:30 Boróka Senior Táncegyüttes műsora
13:30-14:00 A Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Kollégiuma és a Tehnička škola Virovitica tanulóinak műsora
14:00-14:30 Vénusz Mazsorett Csoport műsora
14:30-15:15 Acoustic Classroom koncert
15:15-16:00 Szuloki Német Nemzetiségi Egyesület énekkara és tánccsoportjának műsora
16:00    Eredményhirdetés
lövészet, főzőverseny, gyermeklövész verseny, trófeabírálat
16.30   A rendezvény hivatalos zárása
 Horváthné Madarász Zsuzsanna
17:00 K.B.N.F.
Kemping Bringán Nincsen Fék zenekar koncertje


Kísérő programok:
Vadászok utcája
Somogyi Vadászhölgyek Klubja jótékonysági sütizés
Vadászok a Civilekért Véradó Mozgalom (véradás 9.00-től)
Vadászművészek kiállítása
Terepjáró bemutató
Lepke kiállítás az iskola gyűjteményéből
Játszóház, játszótér
Pónilovaglás
Tematikus trófeakiállítás (őz)
Kézművesek
09.00-13.00 Vadásznapi főzőverseny
10.00-15.00 Gyermek lövészverseny
11.00-15.00 Vadásznapi lövészverseny
13.00 Solymász bemutató
14.00 Vadászkutya bemutató

Összesítő a 2018. évi természettakarítási akcióról

Tisztelt Vadászkamara!

A természettakarítási akcióban felhívásukra a Kutas és Vidéke „ Kossuth” Vadásztársaság is szerepelt vállalt. A takarítást 2018. április 21-én, szombaton szerveztük meg, 14 fő részvételével A kutasi és a nagybajomi Önkormányzat területén végeztük az akciót.

Összefogásból példás

A vadászatra jogosultak egy része az idei évben is komolyan vette a Kamara és a Szövetség által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akciót. Ahogy ígértük, a dokumentált megmozdulásokat azonnal publikáljuk, az első tudósítás a Gyótai Vadásztársaságtól érkezett!

"A tavalyi sikeres szemétszedésen felbuzdulva idén is csatlakozott a Gyótai Vadásztársaság az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akcióhoz. Tagjaink több kisebb csoportja 2018. április 21-én és 22-én a Gyótai, Pusztakovácsi és Somogyfajszi beíró körzetekhez tartozó erdőkben végeztek szemétgyűjtést. A közlekedési utak melletti árkokban, a turista útvonalak mentén, a vadászaink által leggyakrabban felkeresett magaslesekhez vezető utak környékén, a vadvédelmi kerítések építési területein szedtünk össze 85 zsák szemetet és felszámoltunk három kisebb szeméttelepet is. A tavalyi évhez képest annyi változás volt, hogy külön gyűjtöttük a pet palackot, az alumínium dobozokat, valamint az üveget és elhelyeztük a településeken található szelektív konténerekbe, így sokkal kevesebb újrahasznosítható hulladék megy a lerakóba. Így is jutott a Marcali hulladéktárolóba, két nagy konténerben 6 darab TV, nagyon sok autógumi, karosszéria elem, porcelán fürdőszoba berendezés, hűtőszekrény, különböző műanyag tároló dobozok, olajoskanna és gyerekjáték.

A jövőre nézve javasolom, hogy sokkal korábban (még márciusban) kellene szervezni a gyűjtést a vegetáció takarása miatt!

Levelem mellékleteként küldök két fényképet a gépkocsi utánfutóra felpakolt, és a szállításra előkészített zsákokról, ami töredéke az összes hulladéknak.

Tibáld Béla, elnök"

Figyelem felhívás

Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselő!

Dr. Zányi Zoltán főosztályvezető-helyettes a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Főosztályvezető helyettese megküldte az Országos Főállatorvos tájékoztatását az Afrikai Sertéspestis magyarországi megállapításáról. Kérte, hogy – annak ellenére, hogy megyénk az alacsony kockázatú területek közé tartozik - a tájékoztató tartalmát a vadászok, vadászatra jogosultak minél szélesebb körével ismertessük meg.

A betegség elleni védekezéssel kapcsolatos teendőket az Országos Főállatorvos 1/2018. sz. határozata tartalmazza, amely itt elérhető:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/1.2018.pdf/af113ead-3813-4a98-a058-0115a7b26982

Természettakarítási akció Somogyban

A korábbi évekből már jól ismert Tavaszi Természettakarítási Program 2018-ban is meghirdetésre kerül Somogyban.

A programszervező a Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége.

Javasoljuk a Tisztelt vadászatra jogosultaknak, hogy vegyék fel a működési területükön található önkormányzatokkal, iskolákkal, futball klubokkal, környezetvédő és természetvédő szervezetekkel a kapcsolatot a közös, vadászok által irányított hulladékgyűjtő akciónap megszervezése céljából.

Javasoljuk továbbá, hogy az akciót még április hónapban szervezzék meg, amíg a vegetáció nem takarja el az összegyűjteni valót. A kiemelt időpont a vadászok részére április 21-22, de a jogosultak ettől természetesen eltérhetnek.

Tartalom átvétel