Hírlevél 


Amennyiben szeretne feliratkozni hírlevelünkre, kérem adja meg adatait!

AKTUALITÁSOK Vadászkamara feladata

"A hivatásos és sportvadászok általános szakmai érdekeinek képviselete és védelme. Közreműködés a vad védelmét, a vadgazdálkodás, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályok megalkotásában. A vadászati hagyományok ápolása révén a vadászati kultúra megtartása és fejlesztése. Az etikus magatartás, a vadászetika, a vadvédelem fejlesztése és képviselete, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének elősegítése, a más érdekvédelmi és civil szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása. A vadvédelem elősegítése és képviselete."

INFORMÁCIÓK

 • Vadászvizsga

  A vadászvizsgára vonatkozó részletszabályokat a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról, a vadászvizsgáról, valamint a vadászíjjal, ragadozó madárral, magyar agárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgákról szóló 19/2022. (VII. 29.) AM rendelet tartalmazza. A vizsgára készülők számára fontos, legfőbb információkat rövidesen elérheti ezen az oldalon!

  Köszönjük megértését és türelmét!

 • Vadászjegy

  Tudnivalók a 2022/2023. vadászati évre vonatkozó
  vadászjegy érvényesítéssel kapcsolatban

  A korábbi hírek és bejelentések alapján a Vadászkamara a 2022/23. vadászati évre új típusú, műanyag kártya formájú vadászjegyet ad ki, a jogszabályváltozásokkal összhangban. Változás az idei vadászjegykiadás és érvényesítés esetében a vadásztársadalom szempontjából tehát, hogy a régi típusú vadászjegy helyett, az új típusú, személyigazolvány méretéhez és megjelenéséhez hasonló vadászjegy kerül kiadásra. Az érvényesítés ugyanúgy január első munkanapjával indul, a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is lehetőség van a személyes és az online ügyintézére (utóbbi esetben postán, házhoz érkezik az új típusú vadászjegy).

  A Vadászkamara felhívja a figyelmet, hogy a vadászjegy a vadászati tevékenység és a vadászati célú lőfegyvertartás jogalapja. A vadászjegyet a Vadászkamara megyei Területi Szervezetei adják ki, illetve érvényesítik személyes és online érvényesítés esetében is legkésőbb február utolsó napjáig.

  A vadászjegyet személyesen és online is lehet érvényesíteni.

  A személyes, Területi Szervezetnél való érvényesítés során:

  Szükséges dokumentumok:

  - Személyi igazolvány
  - Lakcímkártya
  - Jelenleg érvényes vadászjegy (ajánlott: fegyvertartási engedély)
  sport- vagy hivatásos vadász adategyeztetési lap, amennyiben a Vadásztárs adatai időközben (azaz a korábban megadottakhoz képest) változtak
  - Groupama Biztosító Zrt. biztosítás esetén aláírt „Nyilatkozat” dokumentum
  - Személyes ügyintézés a Területi Szervezet által kialakított rendben

  Az online érvényesítés:

  - a https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ weboldal (útmutató a vadászjegy érvényesítéséhez)
  - a Belügyminisztérium igényeinek megfelelően Ügyfélkapu használata (ezt a fenti weblap automatikusan lehetővé teszi, csupán a felhasználónév és jelszó megadása szükséges, utána a folyamat azonos a tavalyival)
  - a vadászjegy „házhoz megy”, vagyis a Területi Szervezet (sorban állás nélkül) feladja postán a kapcsolódó kiadványokkal együtt

  A 2022/2023-as vadászati évre a vadászjegyek érvényesítésére a hatályos jogszabályok és járványügyi szabályok betartása mellett kerül sor a Vadászkamara minden Területi Szervezeténél 2022. február 28-ig, ügyfélfogadási időben. (Vadászjegyet érvényesíteni, váltani természetesen egész évben lehet, de aki március 1-ig nem rendelkezik érvényes vadászjeggyel, szabálytalanul tartja vadászfegyvereit.) Kérjük a Vadásztársakat, hogy személyes ügyintézés esetében a Vadászkamara Területi Szervezeteinek tájékoztatásait és ajánlásait szíveskedjenek maradéktalanul figyelembe venni.

 • Vadászati engedély

  Az Országos Magyar Vadászkamara a vadászati engedély kiállítására irányuló eljárása során a kérelem előterjesztését honlapján keresztül, elektronikus úton biztosítja.

  Kérjük a vadászatra jogosultakat és a vadászatszervezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót és a hivatkozott linkeken elérhető útmutatókat annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljenek.

  A vadászati engedélyek kiadásának törvényi szabályozása:
  Vtv. 62. §

  (1) A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:

  a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással;

  b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, vagy

  c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedéllyel, továbbá

  d) * pa vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes, az Európai Gazdasági Térségben letelepedett biztosító által kiállított biztosítási kötvénnyel, valamint külföldön kiállított kötvény esetében annak hiteles fordításával igazolt vadászati felelősségbiztosítással.

  (2) A vadászati engedélyt a kamara akkor állítja ki, ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolásokat előzetesen bemutatja.

  Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet az https://ugyfelszolgalat.omvk.hu/ oldalon lehet benyújtani a Vadászkamara illetékes Területi Szervezetéhez.

  A külföldi vadászati engedélyek iránti kérelmek ügyintézését a szervezet képviseletére jogosult személy végezheti el. Abban az esetben, ha a kérelmeket benyújtó személy nem jogosult a szervezet közvetlen képviseletére, akkor az első használatot megelőzően a szervezet képviseletére vonatkozó hivatalos meghatalmazást kell rögzíteni a https://magyarorszag.hu/ kormányzati elektronikus ügyintézési portál Rendelkezési Nyilvántartó (RNY) rendszerében. A meghatalmazás rögzítését közvetlenül a https://rendelkezes.gov.hu/ címet megnyitva is elvégezhetjük mind a meghatalmazó (cégvezető, képviselő), mind a meghatalmazott (kérelmeket benyújtó ügyintéző) irányából indítva. A meghatalmazó szervezet képviselőjének a rögzítést követően természetesen még jóvá kell hagynia a meghatalmazást ahhoz, hogy az ténylegesen érvényre jusson. (A mellékelt útmutató nyújt segítséget)

  Felhívjuk a vadászatszervező irodák/cégek figyelmét arra, hogy amennyiben első alkalommal kívánnak online vadászati engedélyt kiváltani ügyfeleik részére, úgy kötelesek a vadászatszervezői tevékenységükre vonatkozó jogosultságukat cégkivonattal igazolni a regisztráció alkalmával.

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus úton lehet eljuttatni a vadászati engedély iránti kérelmet a megyei Vadászkamarához (az online felület használatáról szóló leírás itt érhető el). A kérelem benyújtásához minden esetben mellékelni kell a bérvadászati szerződést vagy meghívólevelet.

  Amennyiben a vadászati engedély elvész, annak pótlását ugyancsak az OMVK megyei Területi Szervezeténél igényelheti a kérelmező. A VHR. 52. § (1b) A fel nem használt vadászati engedély nem váltható vissza. A vadászati engedély elvesztése, megsemmisülése esetén a pótlásként kiadott engedély után a teljes összeget kell ismételten megfizetni.

  A vadászati engedélyek díjai:
  30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft
  éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft

  Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:
  1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
  6- 12 hónapra: 6000 Ft

  Amennyiben a kérelmező a kiváltott vadászati engedélyt nem személyesen, hanem postai úton kívánja átvenni, úgy ezért a Vadászkamara postai szolgáltatási díjat számol fel az igénylőnek:

  1-14 db- ig 1000 Ft-ot,
  15 db felett 1500 Ft-ot.

  A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás pillanatától érvényes.

 • Jogszabályok

  Alább összegyűjtve megtalálhatók a vadgazdálkodáshoz és vadászathoz szervesen és közvetve kapcsolódó jogszabályok. A hivatkozások a net.jogtar.hu oldalra mutatnak, ahol a mindenkori hatályos jogszabályok olvashatók.

  Vadgazdálkodás, vadászat

  A Vadászati törvény
  (A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény mindenkor hatályos szövege)

  A Vadászati törvény végrehajtási rendelete
  (79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól )

  Vadászvizsga-rendelet
  (126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról)

  Vadhúsrendelet
  (43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről)

  Egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
  (412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról)

  164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
  a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 • Kiegészítő vizsgák

  Íjászvizsga

  Az alábbiakban megtalál minden tudnivalót a vadászíjász kiegészítő vizsgáról, amelynek letétele szükséges az íjjal történő vadászathoz.

  A vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsgára csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezeténél, amely évente legalább két vizsgát tart az általa kijelölt helyszínen. A vadászvizsgáról részletesen itt olvashat.

  A vizsgára előírt követelményeknek megfelelő íjról és nyílvesszőkről a vizsgázó maga köteles gondoskodni.

  A vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

  A vizsgára való felkészülést segíti "A vadászíjász vizsga" című könyv (szerzők: Ambrózy Árpád - Glück Balázs), valamint a vadászíjász vizsgára felkészítő tanfolyam.

  Milyen részekből áll a vadászíjász kiegészítő vizsga?

  Az vadászíjász kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

  1. Elméleti rész

  a) A vizsgázónak 50 kérdésből álló tesztet kell kitöltenie. A rendelkezésre álló idő 50 perc. A megfelelt eredményhez legalább 40 kérdésre hibátlanul kell válaszolnia.

  b) Ezt követően 5 kérdést tartalmazó tételt kell húznia. A tételben szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc. Eredményes a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó a tételben szereplő minden kérdésre megfelelő választ adott.

  Nem bocsátható gyakorlati vizsgára az, akinek az elméleti vizsgája sikertelen.

  2. Gyakorlati rész - vadászlövészet íjjal.

  A gyakorlati vizsgarészért felelős a lövészetvezető és a vizsgabizottság egyik – az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének titkára által kijelölt, felügyeletet ellátó – tagja, akik felügyelik és minősítik a vizsgarész szakszerű lefolyását.

  Nem bocsátható vizsgára az a vizsgázó, aki a vizsgán nem megfelelő műszaki állapotú felszerelést, vagy testi erejét olyan mértékben meghaladó húzóerejű íjat használ, ami a veszélytelen kezelést kizárja, vagy a kötelező lövésszám leadását eleve kilátástalanná teszi.

  Nem folytathatja a vizsgát az a vizsgázó,

  aki a lövészetvezető engedélye nélkül lövést ad le,
  aki az íjat nem a célra tartva húzza ki,
  aki a csigás íjat, oldógéppel történő lövés esetén, úgy húzza ki, hogy ujja az elsütő billentyű előtt van.
  A vizsgán legalább 222,7 N húzóerejű íjjal lehet részt venni. Az íjakon minden célzást segítő felszerelés (stabilizátor, irányzék) alkalmazható, kivéve a vadászatokon általánosan tiltott célzást segítő elektronikus optikai segédeszközöket. Az 1-es, 2-es, 3-as számmal megjelölt nyílvesszőket terepheggyel kell felszerelni.

  A vizsgán 12 különböző távolságban kialakított lőállásból, lőállásonként a három számozott nyílvesszőt növekvő számsorrendben kell kilőni. A nem csigás, irányzék nélküli íjjal lövők a lőállásokhoz tartozó legnagyobb távolságokról (40-30-25-15 méter) nem kötelesek lőni, helyette a következő távolságról (35-25-20-10 méter) megismétlik a lövést. A céltábla állatalakos. Az állatok körvonala (fej, farok, lábak nélkül) az úgynevezett sebzési zóna. Ezen belül helyezkedik el az állat színétől jól megkülönböztethető kör alakú elejtési zóna.

  A lőállás távolsága (m) Elejtési zóna átmérője (cm)

  40-35-30 30
  30-25-20 22,5
  25-20-15 15
  15-10-5 7,5

  Sebzési zóna Elejtési zóna A zónák pontértékei
  1. számú nyílvesszővel 4 pont 30 pont
  2. számú nyílvesszővel 3 pont 20 pont
  3. számú nyílvesszővel 0 pont 10 pont

  Ha az adott lőállásban, az elejtési zónában nem volt találat, csak ,,sebzés”, a vizsgázó nulla pontot kap. Lőállásonként maximum 30 pontot lehet elérni. Az első nyílvesszővel elért 30 pontos ,,elejtés” után a további találatokért pontokat már nem kap a vizsgázó. Az egyes lőállásokból mindhárom vesszőt ki kell lőni.

  Értékelés:

  0 – 149 pontig: nem felelt meg;
  150 – 219 pontig: azonnal ismételhet (ha ismétlésnél sem éri el a 220 pontot, nem felelt meg, ha eléri, megfelelt);
  220 – 360 pontig: megfelelt.

  Solymászvizsga

  Az alábbiakban megtalál minden tudnivalót a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgáról, amelynek letétele szükséges a solymászathoz.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsgára csak a vadászvizsga bizonyítvány, vagy a már megszerzett vadászjegy birtokában lehet az OMVK Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezeténél. A vadászvizsgáról részletesen itt olvashat.

  Ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő gyakorlati vizsgát szeptember 1-je és december 31-e között szerveznek. A vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük. A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

  Milyen részekből áll a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga?

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a ragadozó madárral való vadászatra feljogosító kiegészítő vizsga 3 fős vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az elméleti vizsgarész eredménytelensége esetén a vizsgázó gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

  1. Elméleti rész

  a) Ragadozó madárfajok ismerete. A vizsgázónak 13 db különböző fajú preparált ragadozó madárból 10-et kell felismernie. A vizsgán azonos időben kell a vizsgázó számára szemlére bocsátani a kitömött példányokat. Megtekintésüket követően a vizsgázó ismerteti és jellemzi a felismert fajokat. A rendelkezésre álló idő 5 perc. A vizsga nem folytatható, ha a vizsgázó az előírt időn belül nem tudta felismerni és jellemezni a fajokat.

  b) Írásbeli vizsga. A vizsgázónak 40 tesztkérdésből 35-öt kell a rendelkezésre álló 40 perc alatt helyesen megoldania. Eredménytelen írásbeli vizsga után a vizsgázó nem bocsátható szóbeli vizsgára.

  c) Szóbeli vizsga. A vizsgázó 16 tételből húz egy tételt, amely 3 solymászattal összefüggő kérdést tartalmaz. A tételen szereplő kérdések megválaszolására szolgáló felkészülési idő 10 perc.

  2. Gyakorlati rész

  A gyakorlati rész a vadászatra betanított ragadozó madár munkájának bemutatásából áll.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára jelentkezőknek a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt, a ragadozó madárral való vadászatra jogosító természetvédelmi vizsgával kell rendelkezniük.

  A gyakorlati vizsgára csak saját madárral lehet jelentkezni. A vizsga előtt a madarat gyűrűszáma, vagy chip azonosító alapján azonosítani kell.

  A ragadozó madárral való vadászatra feljogosító gyakorlati vizsgára olyan terepet kell kijelölni, ahol a magas röptű és az alacsony röptű madarak is akadálytalanul repülhetnek.

ÁRAK

Vadászjegy
 • Vadászjegy – 20 000 Ft
 • Biztosítás – alapdíjas 1000 Ft /fő/év, emeltdíjas 2000 Ft/fő/év
 • Kamarai tagdíj – 4 000 Ft
 • Kamarai tagdíj mentesség: attól az évtől kezdődően, amikor a vadász betölti a 70. évet, nem kell kamarai tagdíjat fizetnie.
Engedély
 • 30 napos vadászati engedély:
  10 000 Ft
 • éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft
 • Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:

  1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
  6- 12 hónapra: 6000 Ft

Vadászvizsga
 • A vadászvizsga díja egységesen
  25 000 Ft, ami tartalmazza az elméleti és a gyakorlati vizsga költségeit is.
  A ragadozó madárral való vadászatra és a vadászíjászatra feljogosító kiegészítő vizsga, a fegyverismeretre és használatra vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsgarész díja a vadászvizsga mindenkori díjának ötven százaléka.

PARTNERPROGRAM

Partnereink

Megállapodást kötött az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezet és a Kemper Kft. A szerződés értelmében az érvényes vadászjeggyel rendelkezők 10% kedvezményben részesülnek, melyet a Kemper Kft üzleteiben tudnak érvényesíteni. A személyes vásárlás mellett van lehetőség e-mailben is leadni megrendelésüket. Részletes tájékoztatást a kedvezmény igénybevételéről a Vadászkamarától és a Kemper Kft. üzleteiben (Balatonlelle, Rákóczi út 184. és Siófok, Vak Bottyán u. 31.) kaphat.

Az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete és a Toyota Koto Autóház között stratégiai együttműködés született. Ennek eredményeképpen minden vadászkamarai tagunk egyedi kedvezményre jogosult. A részletekről további tájékoztatást kaphat a márkakereskedésekben: Koto Autóház Kaposvár, Dombóvári út 9. és Nagykanizsa, Postakert u. 44.

VADÁSZTANFOLYAM

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam

A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége szervezésében évente két alkalommal három helyszínen (Kaposvár, Barcs-Középrigóc, Siófok-Balatonszabadi) indul képzés. A tanfolyam Állami Vadászvizsgával és pszichológiai alkalmassági vizsgával zárul.
Elméleti foglalkozás (időtartam: 70 óra, 80%-ban kötelező részvétellel). Gyakorlati foglalkozás (időtartam: 30 óra, 100%-ban kötelező részvétellel).

Tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni, illetve jelentkezni a sm.vad.szov@gmail.com e-mail címen, vagy a 82/526-287-es telefonszámon lehet!

OKTATÓINK

Eredményes ősz Somogyban

ELÉRHETŐSÉG

OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete

7400 Kaposvár, Zárda u. 18.

Telefonszám

+82/526-288

E-mail cím

vadaszkamara.somogy@gmail.com

© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés