Szalonka monitoring

2019 március 05

Tavaszi szalonka megfigyelés 2014

Az idei év volt a 2009-2014. Szalonka Monitoring Program ötödik és egyben utolsó éve. Jó alkalom ez most egy kis összefoglalásra, elmélkedésre és számvetésre is. Nagyon sokat tettünk, nagyon sokat tapasztaltunk, és még mindig nem fejtettük meg teljesen a szalonka vonulás titkát.

Szeretnénk a szalonka megfigyelésről, a szalonkavarázsról, az átélt csodálatos estékről és hajnalokról beszámolni, de most nem ez a feladatunk. Megélni, átélni, átitatódni, az élményeket elraktározni, mindig nagy élmény.

Öt év, öt különböző tavasz, ennyiszer 12 szombat este, átlagosan 45 megfigyelési ponton ez 2700 megfigyelés, 2700 kitöltött adatlap Somogy megyében! Sok?  Kevés? Elég? Tovább számolunk. Ha feltételezzük, hogy 50 ember foglakozott alkalmanként 2 órát a monitorozással, akkor ez 5400 munkaóra, ami 675 munkanapnak felel meg! Akkor még nem is szóltunk a költségekről. Az is csak egy feltételezés, hogy ha 30 km-t veszünk a lakóhely és a megfigyelési pont között, akkor ez összesen 81000 km / ami 3-4 millió Ft költség és km-ben kétszer körbeéri a Földet az egyenlítő mentén / a fenti számolás csak a monitorozásra, megfigyelésre vonatkozott, és akkor itt van még a mintagyűjtésre fordított idő és költség, ami még ennek többszöröse is lehet.

IDŐ + PÉNZ kontra elhivatottság, szenvedély, egyszóval szalonka szerelem.

Lehetne a gondolatot tovább fűzni, de nem érdemes. Akkor miért írjuk le?  Azért, mert úgy gondoljuk, hogy nagy elismerés és köszönet jár azon vadásztársainknak, akik ebben a munkában önzetlenül részt vettek. Ilyen összefogott, ilyen mélyre ható munka nem hisszük, hogy volt a világon egy kis madár érdekében.  

Az előzményekről néhány gondolat. 2009. februárjában indult a Szalonka Monitoring Program.

Akkor 49 megfigyelési ponton vállalták a vadászatra jogosultak, hogy részt vesznek ebben a nemes tevékenységben. Öt év nagyon hosszú idő, és be kell látni, hogy ez a munka igencsak személytől függő, ezt csak elhivatottságból lehet végezni. Ennek ellenére örömmel és büszkén jelenthetjük, hogy a program végére, Somogy megyében még mindig 43 megfigyelési pont működött kitartóan.

A vadászok általában az időjárással hozzák összefüggésbe a szalonkavonulást. Ebben van igazság bőven, hiszen időjárástól függő biológiájú fajról van szó. Ha visszaemlékezünk az elmúlt (2013) zord tavaszra, akkor idén épp az ellenkezőjét tapasztalhattuk. Tulajdonképpen nem is volt tél és nagyon korán jött a tavasz, a vegetáció majdnem 1 hónappal előbb járt a megszokottnál. Már február közepétől folyamatosan, és nagyobb mennyiségben jelezték a kollégák a szalonka előfordulását a megye minden részéről. Ezt alátámasztja az alábbi táblázat, amelyben az elmúlt 5 év megfigyelési adatai szerepelnek.

 

Időpont 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

1. hét 1 3 2

2. hét 2 5 18

3. hét 6 17 8 2 9 88

4. hét 43 39 26 19 68 143

5. hét 138 78 81 45 41 94

6. hét 133 166 150 98 116 88

7. hét 130 124 205 82 66 47

8. hét 63 53 99 62 102 13

9. hét 17 24 35 13 48 7

10. hét 6 9 10 10 6 1

11. hét 1 4 5 1

12. hét 1 3 1  

Összesen 536 515 629 336 457 502

A táblázatból kiolvasható, hogy idén a szalonkavonulás 15 nappal korábban kezdődött az átlagosnál. 2009, 2010 - ben március 15-30. között,

2011, 2012 években március 22. és április 5. között,

2013- ban március 8. és április 5. között / 15. körül volt egy megtorpanás /,

2014 -ben már március 1. és április 22. között volt a vonulás fő ideje.  Ez igen jelentős eltérés, ilyet nem tapasztaltam az elmúl 36 év alatt, amióta szalonka megfigyelést végzek! Ilyen a természet, és örülök, hogy a részese lehettem.

Nagy volt a megyén belül a területek közötti eltérés is. Ott, ahol előző években szép számmal láttak madarat, most alig, viszont olyan hely sem volt, ahol ne láttak volna szalonkát.

Meglepő, hogy a megfigyelési pontok több mint felénél /53 %/ 10 szalonkánál kevesebbet láttak. Így érthető, hogy 5 helyen mintát sem sikerült gyűjteni. Ugyanakkor ellenpélda is van, mert Jákóban 40, Törökkoppányban 32, a Zselicben 24 db szalonkát számláltak. Az is kitűnik a táblázatból, hogy a vonulás nagyon korán és igen gyorsan folyt le, ennek cáfolata volt Somogysimonyi, ahol Tamás Ferenc arról tájékoztatott, hogy február közepétől április elejéig folyamatosan volt a területükön szalonka, és a minták begyűjtésének is maradéktalanul eleget tudtak tenni.

 

Időpont Látott Hallott Gyűjtött

02.15. 2 0 0

02.22. 18 4 0

03.01. 88 64 7

03.08. 143 105 51

03.15. 94 43 74

03.22. 88 49 57

03.29. 47 24 41

04.05. 13 13 18

04.12. 7 2 4

04.19. 1 0 0

04.26. 1 2 0

05.03. 0 0 0

Összesen 502 306 252

Egy gondolat a mintagyűjtésről: egy esztendőben sem merítettük ki az engedélyezett kvótát.

2012-ben engedélyezett db    407 volt, terítékre 208 db   /51 %/

2013- ban                                 395                           256       /64 %/

2014- ben                                 380                           252       /66 %/

 

Köszönet a Somogyi Hunor Vt., az Osztopán és Környéke Földtulajdonosi Közösség, a Dél-dunántúli Fauna Vadászati Társaság és a Mikei Vadásztársaságnak, valamint a Kaposvári Egyetemnek, hogy az elvárt szárnymintáknál többet küldtek be vizsgálatra.

Ami nem csak a szalonkázó vadászok számára lehet érdekes: a beküldött mintákból kiderült /a NYME visszaigazolása alapján/, hogy több mint 85% volt a kakasok aránya.

Amikor ezek a sorok megjelennek, sokan az gondolják, hogy hol van már a tavalyi hó, hol van már az avarszagú kikelet, hol vannak már a szalonkák? Igen, igazuk van, elmúlt…, viszont azok, akik ezzel foglalkoztak biztosan örömmel emlékeznek vissza rá.

 

                                                          Kemenszky Péter, Kollmann Ferenc

 

Read 539 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések