Szalonka monitoring

2019 március 05

Szalonka monitoring értekezlet 2012. február

Az értekezlet helye: Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági  és Állategészségügyi Igazgatóság  nagyterme /Kaposvár, Tinódy u. 2. Cseri major/ volt.

Meghívott előadók:

Dr. László Richárd egyetemi docens Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem Gödöllő Vadvilág Megőrzési Intézet

Schally Gergely OVA munkatárs Szent István Egyetem Gödöllő Vadvilág Megőrzési Intézet

Kemenszky Péter Somogy megyei koordinátor, fővadász Somogy Megyei Vadászok Szövetsége

Kemenszky Péter fővadász, koordinátor köszönti a résztvevőket. Megkérte az előadókat, hogy előadásukban a 2011. évi tavaszi országos eredmények mellett térjenek ki a somogyi eredményekre is. Kiemelte, hogy gyakori hiba volt, hogy a vadászatra jogosultak a 3 jelentési helyre különböző számokat adtak meg. Felhívja a figyelmet, hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek, a Gödöllői Egyetemnek és a hatóságnak jelentett számoknak egyezni kell. 2014-ig szólnak a hatósági-szakhatósági engedélyek, Somogy megyében a védett pontok is megkapták 4 évre az engedélyt. Felkéri dr. Szemethy László docens urat előadása megtartására.

Dr. Szemethy László docens: Köszönti az értekezleten résztvevőket. Valamennyiüknek megköszönte a monitoringban végzett munkát. Mivel a monitoring egy civil kezdeményezés, ezért ezt nagy erő. Valószínűnek tartja, hogy a szlovákok, osztrákok, románok is elveszítik a szalonka vadászatot. Magyarországnak adatai vannak, ezért bizonyítani tudunk. Úgy gondolták, hogy szalmaláng lesz csak a magyarországi monitoring, de nem így lett. Magyarországnak sok adat áll rendelkezésére. Sok mintavételi pont van. Sok gond nincsen a monitoringgal, de azért akadnak problémák. A monitoringot azért kell végezni, mert a 79/409 EGK EU Madárvédelmi Irányelvének a magyarországi vadászat rendje nem felel meg.

Az EU részéről várható vizsgálat, ezért valószínű, hogy keményebben fognak megnézni és ellenőrizni mindent, ezért fontos az adatlapok pontos kitöltése!  A papír a dokumentum, nem az e-mail, nem az SMS! Pontosan kell az adatokat könyvelni, Sopronnak, Gödöllőnek és a Hatóságnak is azonos adatokat kell küldeni. Ez a monitoring nem állami pénzen folyik, ezért kell a vadászatra jogosultaknak a 20.000,- Ft-os részvételi díjat megfizetni. Ha valaki rosszul jelent pl. 8 db lőhető helyett 9-et lő meg, akkor sajnos a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége, jogosulatlan vadászat miatt büntetni fog. Azután 1 évig csak megfigyelhet, aztán újra beléphet, de újra szakhatósági engedélyeket kell kérni. A triádokon belül - ha nem tudja valaki az adott triádban meglőni a lőhető mennyiséget, akkor a következő triádban is meglőheti.

Három probléma van, amiért kizárhatják a vadászatra jogosultat a monitoringból:

„Újra lehet szalonkázni”, ez sajnos nem igaz, és ha jogosulatlanul lőnek le szalonkát, az kizárást, illetve hatósági büntetést von maga után. Szalonka vadászat nincs, csak monitoring!!!

Akik nem hasznosak a programnak azokat kizárják. Ez azt jelenti, hogy legalább 7 adatlapot be kell küldeni, és ez az őszi monitoringra is vonatkozik.

Azokat a vadászatra jogosultakat is kizárják, akik nem küldenek szárnymintát Sopronnak.

Ezek miatt az okok miatt néhány vadászatra jogosulttól megvonták a kvótát, akik egy év után léphetnek majd csak vissza a programba. Nagyon fontos, hogy pontos adatokkal kell jelenteni! A kvótát próbálja meg mindenki meglőni! Országos szinten 6000 db kvóta került kiosztásra. Nemzetközi szervezetekben is képviselik a magyar érdekeket a  Woodoock Snipe Specialist Group és a F.A.N.B.P.O. szervezetekben. Fontos, hogy ezek a szervezetek ismerjék a hazai eredményeket és együtt kell működni. A franciák is egyre jobban megismerik az eredményeinket, így már nem olyan nagy az ellenállás a részükről sem. Fontos, hogy ezek a szervezetek elfogadják az érveinket és megismerjenek minket. 448 VGE és 922 stand vesz részt az országos monitoringban.

Schally Gergely az OVA munkatárs: Ismerteti, hogy 10.000 adatlapot dolgoztak fel 2011. tavaszán és őszén is.  2012. tavaszán is hasonló mennyiséget várnak. Lényeges, hogy hiteles adatok érkezzenek! Az adatközlések során sok hiba fordult elő, de a legfontosabb, hogy a kvótánál ne legyen több lelövés! A Somogy megyei feldolgozás során kevés hiba fordult elő, de egyeztetés után a rosszul könyvelt adatok javítva lettek. Ismerteti a szalonka eloszlását a megfigyelési időszakban. Kiemeli, hogy a csúcspont 03.26-i szombati napon volt. A szalonka vonulása az adatok alapján március elején kezdődik és április 10. körül lecseng. 922 stand működik folyamatosan.  Fácánvadászatokon gyakori a madarak keltése. A tavaszi monitoring február 11-én kezdődik és április 28-án fejeződik be. Szombati napokon lesz a megfigyelés, szombat este nincs vadászat.

Kemenszky Péter koordinátor: A 2011. őszi megfigyelés eredményeit karácsony előtt elküldtük a Szent István Egyetemnek, egyedül a SEFAG Szántódi Erdészetének mintái érkeztek be későn, azt utólag továbbítottuk postán. Elmondja, hogy vannak olyan megfigyelési pontok, ahol az elnök nem támogatja a részvételt, ezért a szalonka program részvételi díját a megfigyelést végző monitoringozó fizeti be. Konzultálni kell az elnökkel ilyen esetekben is, hiszen az engedélyt a hatóságtól a vadászatra jogosult kapta és ha szabálytalanságok történnek a monitoringban akkor a büntetést is a vadászatra jogosultra szabják ki.

Dr. László Richárd egyetemi docens: Ismerteti, hogy a tavalyi évben az egyetemhez 452 adatszolgáltatótól érkezett minta. Somogy megye a legaktívabb megyék közé tartozik. Az 5700 országosan kiadott mintavételi lehetőségből 3400 valósult meg, ez mintegy 60 %-a a kiadott kvótának. A legmagasabb arány Somogy megyében volt 69 %-kal, majd Zala megye 68 %-kal. Március 22-28. között volt a mintavételi csúcs. Március 15. és április 5. között teljesült a mintavétel 80 %-a. Március 15. és március 28. között időpont a meghatározó, március 29. és április 4. között már kevesebb. Somogy megyéből 3 értékelhetetlen minta érkezett egy jogosulttól. Országosan 2029 db szárnyminta érkezett be az egyetemhez, néhány minta nem volt feldolgozható ezek közül sem. A szárnyminta beküldés teljesülése: 86 %-os. Legmagasabb arány Tolna megyében: 127 %, Pest megyében: 109 % volt.

Ismertet néhány biometriai adatot:

A szalonka átlagsúlya: 2010-ben 311,3 g; 2011-ben 312,3 g, tehát ez szinte ugyanaz az érték mindkét vizsgálati évben.

Ivarviszonyok országosan: 84 % kakas, 16 % tyúk 2011-ben, 83 % kakas, 17 % tyúk 2010-ben.

Somogy megyében az ivarviszonyok eltérnek az országos átlagtól 2011-ben 9 % volt a tyúkok és 91 % volt a kakasok aránya.

A tyúkok részaránya 03.29-től 04.04-ig március végétől április elejéig nő, tehát a kakasok indulnak meg először. Korviszonyokban 50-50% a fiatal és idős madarak aránya.

Dr. László Richárd egyetemi docens kiemeli a mintavétellel kapcsolatos feladatokat:

Mintagyűjtés a kiadott kvóta mértékéig!!

Biometriai adatok felvétele!

A teríték monitoring adatlapon minden madárnak szerepelni kell!!

Az elejtés dátumát és a standkódot, az ivart, az elejtés helyét mind az adatlapon, mind a mintagyűjtő borítékon fel kell tüntetni! /A mintagyűjtő borítékokat kell használni és nem egyéb csomagolási megoldásokat!/

Az adatlapon minden adatot ki kell tölteni, a standkódot is!!

A szárnymintákat kellő ideig kell szárítani, vigyázni kell, hogy ne szárítsák túl. A szárnyminta szárításakor a szárnyat széjjel kell húzni!!

Fontosnak tartja, hogy amennyiben lehetőség lenne rá, az első és harmadik triádból is jó lenne mintát venni és minél többet, mert az nagyban segítené az egyetem munkáját, hiszen a minták nagy része a középső triádból származik.

Dr. Szemethy László egyetemi docens: A a kvóták kiadásánál kérdés volt, hogy triádokra bontsák-e az időszakot. A triádokra bontás megtörtént, de késtek a madarak. Ha az adott triádban nem lehet meglőni a madarat, akkor hozzá lehet adni a következő triádhoz az elmaradottakat. A lényeg, hogy aki fürkész, az vadászik, az gyűjt mintát, aki megfigyel. Ha ebbe besegít valaki, akkor mintát is gyűjthet, de csak akkor, ha van aláírt megfigyelésről készített jegyzőkönyve, vagyis részt vesz aktívan a megfigyelésben is. A mintavétel a standkód körül 500 m-ben van meghatározva, vagyis 1 km-re is lehet akár egymástól két vadász. A hatóság ezt ellenőrizheti. Sajnos a rosszul megadott GPS kódok miatt néhány pontot nem tudnak feltenni a térképre. Szombaton reggel még lehet mintát gyűjteni, este azonban már nem lehet vadászni!!

Kemenszky Péter koordinátor: Az adatgyűjtés-megfigyelés időszaka február 11-től  április 28-ig, a mintagyűjtés időszaka: február 24-től április 15-ig tart -  Somogy megyében  a hatóság erre az időszakra engedélyezte-. Somogy megyéből a koordinátor ismét személyesen viszi el a mintagyűjtési borítékokat és adatlapokat Sopronba, így kérte, hogy a monitoringozók a mintagyűjtés befejezése után 1 héttel juttassák el a mintákat az adatlapokkal együtt a Szövetség Zárda u. 18. sz. irodájába. Ismételten felhívta a figyelmet, hogy 2010-től nincs szalonka vadászat, csak mintagyűjtés van!!!

Dr. Szemethy László egyetemi docens: Ez monitoring és nem vadászat!! Nem jelenti azt, hogy ha a szomszéd  vadászatra jogosult lő, akkor mi is lőhetünk! Magyarországon nincs a szalonkának vadászati idénye, tehát nem lőhető! A monitoringban azok vesznek részt és azok gyűjthetnek mintát, akiknek /vadászatra jogosultaknak/ szerződésük van az Országos Magyar Vadászati Védegylettel és a hatóság részükre kiadta az engedélyt. Hogy ki léphet be a monitoringba azt a megyei koordinátor dönti el. Nem növelik a kiadott kvótát, 1 % körüli a kiadott kvóta mennyisége. 2011-2014 között ez így megy majd, 2015-től derogációt kell majd indítani, ahol az oktatási és kutatási cél lesz a szempont. Ellenőrzése a monitoringnak mindig lesz! A bürokráciát viszont csökkenteni lehet majd talán 2015-től, hogy egyszerűbb legyen, pl. lehessen adatokat SMS-ben küldeni! Tőlük adatbázis kezelőben kérik be az adatokat. A vadászatra jogosult képviselőjével minden esetben egyeztetni kell, hiszen a monitoringban a vadgazdálkodási egységek vesznek részt, a hivatallal a kapcsolat, a jelentések, engedélyek, büntetések a vadászatara jogosultakat érintik. A március 20-ig leadásra kerülő jelentésben is fel kell tüntetni az elejtett szalonkákat! Az adatoknak egyezni kell a gödöllői egyetem, a soproni egyetem és a hatóság felé is!!!!

Kollmann Ferenc szalonka fürkész: Elmondja, hogy a három év  összehasonlítása nehéz lesz. Az őszi megfigyelések során 2009-ben 247 db madarat láttak Somogy megyében, 2010-ben 288 db-ot, 2011-ben 219-et . 6 helyen volt olyan, hogy 3 évben sem volt szalonka megfigyelés ősszel. Kérte, hogy a szalonka megfigyeléssel kapcsolatos eseményeket írják rá a jegyzőkönyvekre, akkor is ha az nem a megfigyelési napon történt. Érdekességként emelte ki, hogy Simon Pál 10.25-én erdei szalonkát zsákmányoló karvalyt látott. Zsitván 2011. őszén 3-4 napon keresztül folyamatosan láttak szalonkát.  A Cseralja Vt. területén egy égeresben 3 db-ot, majd november 20-án 5 db-ot, december 17-én 4 db-ot, december 30-án 3 db-ot láttak, a megfigyelési napon pedig egyet sem.

Kemenszky Péter koordinátor: Megköszönte a részvételt, és az előadóknak az értékes előadásokat.

Read 593 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések