Szalonka monitoring

2019 március 05

Szalonka monitoring 2011 tavasz

Emlékeztető a 2011. szalonka monitoring értekezletről

Jelen vannak:  jelenléti ív szerint. Helyszín: Kaposvár, Álltegészségügyi Igazg.

Kemenszky Péter: Köszönti a résztvevőket, bemutatja Dr. László Richárd urat a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, dr. Buzgó József urat köszönti a Kaposvári Egyetemről. Elmondja, hogy az értekezletre érkezni fog még dr. Szemethy László úr a Gödöllői Egyetemről és Kovács Gábor úr az OMVV-től.

Dr. László Richárd úr előadást tart a 2010. évi mintavételi tapasztalatokról /projektoros előadás/:

- mintavételi helyek 2010-ben,

- mintagyűjtés aránya,

- mintagyűjtés dinamikája,

- szárnyminta gyűjtés,

- biometriai adatok,

- szalonka átlagsúly,

- ivarviszonyok,

- ivari megoszlás az egyes hetekben,

- korviszonyok,

- korviszonyok változása a mintagyűjtési időszakban.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évi mintagyűjtésnél már nem kérnek kormeghatározást , mivel a tavalyi tapasztalatok alapján a kormeghatározás csak 55 %-ban volt pontos, és gyakoribb volt a felülbecsülés. 

A mintáknak 6%-a volt használhatatlan, azonosíthatatlan. Somogyban a minták korát 62 %-ban jól határozták meg, 27 %-át felülbecsülték, 11 %-át alulbecsülték.

Feladatok 2011. évre: 

- biometriai adatok meghatározása, 

- ivar meghatározás – kort nem kell meghatározni!

- az adatlapokon minden egyes madár adatait szerepeltetni kell, ezeket borítékban kell elküldeni.

Ismerteti a fontosabb hibákat:

- volt olyan eset, hogy a szalonkát egybe küldték be,

- nem szárították ki jól a szárnyat,

- több szárnymintát tettek bele egy borítékba,

- túlszárítás vagy régi minta miatt szétesett a szárny.

A triádok végén kell beküldeni a mintákat. Az idén 40-50 %-kal több mintát kell beküldeni. Fontos lenne a szalonka ivarszervének  gyűjtése is, ha lenne rá vállalkozó az értekezlet után szívesen tájékoztatást ad róla.

Kemenszky Péter megköszöni Dr. László Richárd úrnak az előadást. Arra kéri a résztvevőket, hogy ne a triádok végén, hanem egyben a mintagyűjtés végén a Vadászszövetséghez juttassák el a mintákat és azt  ne adják fel az Egyetemnek – majd egyben ha beérkeztek  elviszi személyesen a somogyi mintákat.

Elmondja, hogy az értekezlet végén megkapják a jogosultak azt az anyagot, amely tartalmazza a mintagyűjtéshez szükséges borítékokat, a 3 db adatlapot, és egy pontos leírást a mintagyűjtésről. Ha a jogosult a mintagyűjtés végén egyben a somogyi Vadászszövetséghez küldi be a mintákat, akkor csak egy adatlapot kell kitölteni, és azon valamennyi elejtést feltüntetni. A mintagyűjtés kezdete az engedélyezés napja és április 10. között történik. A végén a gyűjtött, lemért szárnymintákat április 10. és 20. között juttassa el mindenki a Szövetségnek! Ekkor csak egy adatlapot kell kitölteni! 

Átadja a szót Kollmann Ferenc úrnak, aki a somogy megyei szalonka monitoring adatokat összesítette.

Kollmann Ferenc úr összesítette a tavaszi és őszi adatokat.  Felmerült, hogy az idei őszi csapadékos időjárás vajon befolyásolta-e szalonka létszámot vagy az oroszországi tajga tüzek? 49 helyről érkeztek be megfigyelési adatlapok 14 alkalommal, ez közel 900 adatlap feldolgozását jelentette. Ezután felsorolja az őszi monitoring adatokat, és megállapítja, hogy nem volt meglepetés a tavalyi adatokhoz képes a db szám nem változott, ahhoz hasonlóak az idei megfigyelési adatok is. Kéri, hogy ha valaki megfigyelési időponton kívül is lát szalonkát azt is írja fel a megjegyzés rovatba, vagy az adatlap hátuljára.

Kemenszky Péter: Kollmann úr a Hírlevelekben is mindig közzé teszi az aktuális megfigyelési adatokat, azt összegzi és közli a tapasztalatokat.

A 2011. évi tavaszi monitoring és mintagyűjtéssel kapcsolatban elmondja, hogy a hatóságtól sajnos csekket nem kaptunk, mert még nem készültek el az új csekkel a régieket pedig bezúzták, ezért kértük, hogy a számlaszámukra utalják át a 3.000,- Ft-os eljárási díjat az engedélyeztetéshez. 5 védett pont található Somogy megyében – ezt külön kell engedélyeztetni, de ezt a hatóság megkéri, Natura 2000-es területekre nem kell külön engedély, a hatóság az engedélyt 2011-2014-es időszakra adja meg. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Köszönti Dr. Szemethy László egyetemi docens urat a Gödöllő Egyetemről és Kovács Gábor urat az OMVV-től.

Kovács Gábor: Januárban összeült egy jogi szakértői csoport, ahol a madárvédelmi irányelvekről esett szó. Magyarország az első ahol széleskörű monitoringot végeznek a szalonka állományról. Várhatóan Németországtól is megvonják a tavaszi vadászati lehetőséget és Szlovákiától is, ezeken a helyeken van mód őszi vadászatra.

A 2011-es hatósági engedélyről tudni kell, hogy mivel az 2014-ig tart azt hibás jelentések miatt a hatóság visszavonhatja. A természetvédelmi hatóság 12.000,- Ft-os eljárási díjért adja ki az engedélyeket, mintát csak akkor lehet venni, ha a hatósági engedély a kézben van! 

A fontosabb hibákról: 3 helyre kell jelentést küldeni: a Gödöllői Egyetemre, a Nyugat-Magyarországi Egyetemre és a Vadászati Hatóságnak. Volt visszavonás több esetben is, pl. ha a 12 heti megfigyelésből 7 adatlapot legalább  nem küldtek be, a szárnyminták nem voltak jók, beazonosíthatók.

Dr. Szemethy László: Szalonka szempontjából is Somogy megye fontos hely. Van mód a 79/409 EGK határozattól eltérni, de csak meghatározott érdekek szerint:

- közegészségügyi érdekből,

- oktatási és kutatási érdekből,

- ésszerű használat – madarak kis száma.

Őszi vadászat és mintavétel nincs- nem lehetséges! A fő cél, hogy vadászat lehessen a mintavétel helyett. Az irányelvtől való eltérés és az ehhez kapcsolódó feladatok ennek a célnak a megvalósításához szükségesek.

2010. évben nagy számú részvétellel történt a mintagyűjtés, folyamatosan történtek a megfigyelések, sikeres volt a tavaszi és az őszi program is, ősszel kevesebb madarat láttak.  Nem biztos, hogy a módszer ősszel is teljesen jó, hogy  jó helyen vannak-e a pontok? Beszámoltak arról is, hogy nyúl hajtáson az erdő mellett láttak szalonkát. Kéri a monitoringozókat, hogy ha látnak nyílt helyen szalonkát azt írják rá a lapra! 2009 és 2010 között nincs lényeges eltérés a madarak számát illetően. Fontos és kérték tavaly is, hogy 100 m-nél távolabbi helyet ne jelöljenek meg, mert pl. 800 m-ről alkonyat után nem biztos, hogy pontosan lehet látni. Ez a korlátozás idén fontos lenne! Nem kell 5 órán át figyelni, alkonyat után 1 óra elég. Ha ezt mindenki betartja, akkor lehetnek az adatok pontosak és összehasonlíthatóak. Az országos madárszám változott, de Somogy megyében nem, azt gondolták, hogy az előbbi problémák miatt történt ez, de valószínű, hogy más van mögötte. Az állomány változása is lehetett. Kéri, hogy a 100 m-t és az 1 órát tartsák be. Fontos lenne a kettős megfigyelés, 5-6-8 alkalommal, hiszen azzal a meglátási valószínűséget meg lehet határozni. A kvóta: 5474 db lett, az előző évi adatok alapján becsléssel állapították meg ezt a számot, törekedtek arra, hogy minden megfigyelő pont legalább 2 db madarat lőhessen, ebből 1 mintát kérnek be, a 17 fölötti madár számot pedig lecsapták. Maradt tartalék kilövési lehetőség is, ha új terület lép be, jutalmazásra pl. kettős megfigyelésben résztvevők számára. 2010-ben 324 lövésből 171 db került terítékre. Fontos, hogy a kvótát mindenki használja ki! Ha kell a monitoringba segítsen be valaki!

Szankcionálás is történt már a tavalyi évben, történtek kizárások a programból. Volt olyan megfigyelési pont, aki a hatóság felé 9 elejtést jelentett, Gödöllő és Sopron felé egyet sem. Aki 12 szalonka megfigyelési adatlaptól 7-nél kevesebbet küld meg azt is kizárják a programból,  vagy rossz mintákat küld be. Fontos, hogy a papír a dokumentum, az e-mail, sms, fax nem jó! Fontos, hogy alá legyen írva és az írja alá aki a megfigyelést végzi, nem muszáj mindig ugyanannak a személynek lenni. A hatósági engedélyezés 2014-ig vagy visszavonásig fog szólni. Volt olyan, ahol a komplett egész megyei adatokat nem kapták meg. Ez a koordinátor hibája volt, itt kvótamegvonás nem történt. Védett terület 5 pontot érint. Február 12.  és április 30. a megfigyelési időpont.

Megfigyeléskor nincs vadászat! A stand 500 m-es körzetében lehet megfigyelni.

Kemenszky Péter: Megköszöni Szemethy Dr. úrnak az előadást. Elmondja, hogy arra az elhatározásra jutott Somogy megye, hogy nem kell sok megfigyelési pont, de azok megbízhatóak és pontosak legyenek, ez nálunk 48 – 49. December 14-én véget ért az őszi monitoring, karácsony előtt el lehetett volna juttatni az adatlapokat az egyetemnek, az első munkahéten ez meg is történt. 2 vadászatra jogosult azonban nem küldte meg határidőre, ezért azokat nem vártuk meg, azokat később adtuk fel.

Összefoglalja az elhangzottakat: A monitoringot végzők megkapták a 20.000,- Ft-os csekket, számlát, hatóság számlaszámát és a kérelmet amit el kell juttatniuk a hatósághoz, február 12 – április 30. közötti időszak előre feldátumozott adatfelvételi jegyzőkönyveit. Hétfőn délig kéri beküldeni az adatlapokat, legkésőbb keddig. Ha nem érkezik be akkor jelentkezünk. Szombaton nincs mintavétel, illetve csak reggel, megfigyelés ideje alatt nem lehetséges. Ha minta esik azt az adatfelvételi jegyzőkönyveken rögzíteni kell, az egyetemek felé és a hatóság felé is azonos adatokat kell szerepeltetni.

Kemenszky Péter megköszöni a részvételt, az előadóknak az értékes beszámolókat és információkat és sok sikert kíván a mintagyűjtéshez.

 

2011. 02.08.                   

 

                                                       Kemenszky Péter megyei koordinátor

Read 563 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések