Aktualitások

2022 október 04

Pályázati kiírás

A Vadászkamara Elnöksége augusztus végén döntött a vadászatra jogosultak számára biztosított vadgazdálkodási célú fejlesztési források 2023/2024 vadászati évre vonatkozó pályázati kiírásáról, amely mostantól elérhető a Vadászkamara honlapján. Az anyagba a korábbi évekhez képest több, a körülmények változásait lekövető pontosítás épült be, és – a gazdasági környezet feltételeire válaszul – több célterületnél emelkedett a támogatások összege.

Az ütemezés főbb sarokdátumai:

    A pályázatokat 2022. október 1-31. között lehet benyújtani, kizárólag a KAPOR online pályázati nyilvántartási rendszerben.
    A nyertes pályázók az Országos Vadgazdálkodási és Vadvédelmi Bizottság döntését követő 15 napon belül kapnak értesítést a megadott e-mail címen.
    A támogatási szerződést 2023. február 28-ig köti meg a Vadászkamara a nyertes vadgazdálkodóval.
    A támogatás folyósítása (alapesetben) a mindkét fél által történő aláírást követően, 2023. március 31-ig történik meg.

A részleteket, valamint a 2023/2024. vadászati évre vonatkozó pályázati kiírás minden dokumentumát eléri honlapunk vonatkozó oldalán, ide kattintva.
 
Fontosabb változások

ÁFA kérdés

Az áfa levonására, visszaigénylésére nem jogosultak (nem alanyai az áfának) részéről évről-évre sok visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a nettó elszámolás őket hátrányosan érinti. Az általuk beszerzett eszközök, szolgáltatások esetében az önerő mértéke jelentősen magasabb, mint az Áfa körbe tartozók esetében abból adódóan, hogy az áfát nem igényelhetik vissza, viszont a nettó összegen felül az áfát mind a támogatás, mind az önerő után is finanszírozniuk kell.

Ebben a pályázati ciklusban a nem áfa alany vadászatra jogosultaknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a pályázattal bruttó módon számoljanak el, tehát a támogatási összeget az általuk benyújtott számlákon a bruttó összeg alapján határozzuk meg.

2/1. Fás szárú fajokból álló szegélyek, gyümölcsös fasorok kialakítása, rágóerdő telepítés, csenderesek, vadbúvók kialakítása

Ezen célterületnél megemeltük a gyümölcsfák telepítése esetén elszámolható legmagasabb költséget (300-ról 800 forint/telepített fa összegre), amely egységárba beletartozik a szaporítóanyag beszerzése, valamint a telepítés költsége is.

Meghatároztuk a gyümölcsös fasor esetében a gyümölcsfák minimális arányát (60%), valamint a rágóerdő, vadbúvó és csenderes esetében a hektáronkénti minimális telepítendő tőszámot (4000 db).

Ezen felül a telepítésre javasolt fajok köre bővült gyümölcsfákkal és cserjefajokkal, ugyanakkor egyes invazív besorolású fajok kikerültek a fajlistából.

2/2. Táplálkozó- és búvóhelyek kialakítása szántóföldi kultúrák vetésével

Ezen célterület esetében az elnyerhető támogatási összeg 1,5 millióról 2 millió forintra, a hektáronként elszámolható pályázati összeg 150 ezerről 250 ezer forintra emelkedik.

A fejlesztések keretében megvalósított, tavaszi vetésű kultúrák fenntartási ideje átkerül a telepítés évét követő év január végére, valamint az egy vadászterületen minimum 3 hektár fejlesztést előíró rendelkezést töröltük.

Ezen felül a telepíthető növényfajok listáját is pontosítottuk.

2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével

Ezen célterület esetében az elnyerhető támogatási összeg 2 millióról 2,5 millió forintra, a hektáronként elszámolható pályázati összeg pedig 250 ezerről 350 ezer forintra emelkedik.

Fontos változás, hogy a fejlesztéseket csak szántó művelési ágú területeken lehet végrehajtani, továbbá az egy vadászterületen minimum 3 hektár fejlesztést előíró rendelkezést ebben az esetben is töröltük.

Meghatároztuk továbbá, hogy a telepített keverékekben egy növényfaj legfeljebb 50%-os arányt képviselhet, valamint azt is, hogy a keverékek legalább 50%-ban pillangós virágú növényeket tartalmazzanak.

Ezen felül a telepíthető növényfajok és a vadbarát kaszálást célzó ajánlások listája is bővült.

2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás

Ezen a célterületen támogatható elem lett a nagyobb méretű (50 m2 feletti alapterületű) itatóhelyek létesítése, az ökológiai víz vásárlása, valamint a vízi létesítmények tervezési költségei. Az elnyerhető támogatási összeg 2 millióról 4 millió forintra, az agyagos itató létesítésére elszámolható pályázati összeg létesítményenként 200 ezerről 250 ezer forintra, a szilárd vízzáró rétegű (betonozott) itató létesítésére elszámolható pályázati összeg pedig 400 ezerről 500 ezer forintra emelkedik.

2/5. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztés

Ezen célterület esetében az elnyerhető támogatási összeg 1 millióról 1,5 millió forintra emelkedik. A pályázható csapdákra és csapda fogásjelzőkre vonatkozó elszámolható költségeket a piaci árhoz igazítottuk.

A pályázható csapdák köre bővült a négyrekeszes varjúcsapdával.

2/6. Fácán és fogoly állománygazdálkodás fejlesztése

Ezen célterület esetében az eddig érvényben lévő 3 éves fenntartási időszak egy évre csökken, továbbá az egy fácánra, illetve fogolyra eső elszámolható összeget is megemeltük.

Read 155 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések