Aktualitások

2020 március 03

Tíz év

Tíz éves a Somogyi Vadászhölgyek Klubja

Patinás helyszínen, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében ünnepelte alakulásának tizedik, jubileumi évfordulóját a Somogyi Vadászhölgyek Klubja.

Vadászhölgyek és hozzátartozóik gyülekeztek 2020. február 25-én délután a Somogyi megyeszékhelyen a Vadászkamara irodájában, hogy megünnepeljék a Hölgyklub alakulásának tízedik évfordulóját. A gyülekező izgalommal telt a születésnaposok részéről, de ekkor még senki nem sejtette, hogy a Kamara Kulturális szakbizottsága az idei esztendőben meglepetéssel készül a Klub tagjainak. Amikor az ünnepséget szervezni kezdtük, megye – szerte számba vettük azokat a helyszíneket, amelyek szóba jöhetnek a jeles esemény rendezése kapcsán. A legméltóbbnak a fenti Dísztermet találtuk, amelynek rendelkezésünkre bocsájtását ezúton is köszönjük Szita Károly polgármester úrnak.

A társaság gyalog indult el a Kamara irodájától a közeli Kossuth tér felé, ahol a hölgyek legnagyobb meglepetésére a Polgármesteri Hivatal főbejáratában Máj Péter, a Kulturális szakbizottság elnöke várta őket, majd felkísérte a meglepett társaságot a díszterembe. Itt a Kamara elnökségének tagjai, barátok és együttműködő partnerek egy szál virággal fogadtak minden vadászhölgyet. Az ünnepség Mozart D-dúr kürtversenyének II. tételével vette kezdetét, vadászkürtön Major Zoltán kürtművész, zongorán Várfalvi-Fodor Éva zongoraművész játszottak, mindketten a Liszt Ferenc Zeneiskola oktató - tanárai.

Köszöntő beszédében Dr Neszményi Zsolt a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a maga és a hivatal nevében üdvözölte a jelenlévőket, beszédében kiemelte a Somogyi Vadászhölgyek Klubja karitatív tevékenységének fontosságát, és értékelte a vadászat pozitív társadalmi elfogadottságának irányába tett erőfeszítéseik eredményeit. Kiemelte: „Somogy megyében a Kormányhivatal, a Vadászszövetség és a Vadászkamara között kiváló a kapcsolat, a közös rendezvényeinken rendszeresen megjelenő Hölgyklub önzetlen munkája, tevékenysége figyelemre méltó és követendő példa kellene, hogy legyen országosan is”.

Pongrácz István, az OMVK Somogy megyei Területi Szervezetének alelnöke a Kamara vezetősége nevében üdvözölte a Klub tagjait, rámutatva, hogy a kezdetektől figyelemmel kíséri és támogatja a Kulturális szakbizottságon belül működő szerveződést, és biztosította őket a Területi Szervezet további támogatásáról is.

Kemenszky Péter a Vadászkamara megyei titkára ünnepi beszédében összegezte a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának elmúlt tíz éves tevékenységét, amely, mint mondta „olyan távlat, olyan mérföldkő, amelynél kell és érdemes is egy pillanatra megállni, számot vetni, visszatekinteni és értékelni az eddig megtett utat és a végtelennek tűnő időt”. Kiemelte, hogy „azért gyűltünk ma itt össze, ezen a patinás és ünnepélyes helyszínen, hogy egy olyan, általunk megálmodott, létrehozott és sikeresen működő dolog jubileumát ünnepeljük meg, amely a miénk, a tiétek, tőletek és értetek jött létre, miattatok működik és sokakért tesz nap, mint nap, immáron egy évtizede. Ez a Somogyi Vadászhölgyek Klubja.”

Köszöntötte a meghívott partnereket és barátokat, külön üdvözölte a Somogy Megyei Kormányhivatal, a Vadászszövetség, a Kaposvári Egyetem és a Kaszó Zrt. képviselőit, akik az elmúlt években a rendezvényeink kapcsán remek kontaktust alakítottak ki a Kamarával és a Hölgyklubbal.

Dr Bartal – Kovács Judit a Hölgyklub felelőse beszédében összegezte a Klub működésének tíz esztendejét, örömét fejezte ki, hogy a társaság az eseményeken egy emberként mozdulva valósítja meg az alakulást követően kitűzött célokat úgy, mint a közös programok szervezését, a karitatív segíteni akarást, az önzetlen adakozást. Örül, hogy tagja lett a Klubnak, büszke annak munkájára és még sok - sok hasonló születésnapot kívánt a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának.
Ezt követően Sajni Balázs plébános, az OMVK Somogy megyei Területi Szervezetének Felügyelő bizottsági elnöke megáldotta a hölgyek születésnapi tortáját, majd a résztvevőket a Kamara egy állófogadáson látta vendégül.

A jövőre nézve mit is kívánhatnánk a Somogyi Vadászhölgyek Klubja számára? További kitartást, erőt és egészséget a vadászat társadalmi elfogadottságának javításához, a közös programokhoz, és még sok hasonló jubileumi ünnepet.

OMVK Somogy

Fotók: Török Kinga

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Read 241 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés