Aktualitások

2019 október 31

Szakmai konferencia

„Somogy megye vadgazdálkodásának aktualitásai”

címmel rendezte meg hagyományos őszi konferenciáját a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége

 

Nagyszabású szakmai fórumot szervezett 2019. október 24-én a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége és az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete a vadgazdálkodás aktuális kérdéseiről Kaposváron. A rendezvény helyszíne, témái és időpontja immár hagyományosan egy március végével határidős pályázat beadásakor dőltek el, amelyet az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ír ki civil szervezetek részére.

A több mint százötven megjelent érdeklődőt Berend Ferenc a Szövetség elnöke köszöntötte, majd Dr Neszményi Zsolt kormánymegbízott, a szakmai nap védnöke nyitotta meg a szakmai rendezvényt. A témák aktualitására tekintettel számos megyei hivatásos és sportvadász, vadászatra jogosult képviselő volt kíváncsi az előadásokra, sőt, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt több társmegyéből érkezett kamarai, szövetségi tisztségviselő, vadászati hatóságnál dolgozó kolléga, valamint a Drávavölgye Szakgimnázium erdész hallgatói és oktatói is.

Az előadások sorát Dr Zányi Zoltán a Kormányhivatal osztályvezetője kezdte a mára sajnos egyre aktuálisabb ASP témakörrel, Afrikai sertéspestis Magyarországon/aktualitások című előadásában bemutatva a vírus terjedését Európa szerte, valamint a tárgyban meghozott hazai intézkedéseket. Kitért a védekezés lehetőségeire, azon belül a vadászok és a vadászatra jogosultak kiemelt feladataira.

Őt követte Somogy megye nagyvad szinkronszámlálásának eredménye című témájával az előadók sorában Csányi Erika, a Fauna Vadászati Társaság elnöke, aki a saját maga által kezelt vadászterületen végzett gímszarvas szinkronszámlálásokat terjesztette ki a tavalyi évben Somogy megyére, amely program az idei évben, a téli vadászati főszezonban is folytatódik. Látványos prezentációjában, a megyei szinkronszámlálás értékelésekor deklarálta, hogy a korábbi feltételezés, - amely szerint a megye nagyvadlétszáma erősen alulbecsült - bizonyítást nyert különösen a gímszarvas tekintetében.

Kovács Gábornak, az OMVK vadgazdálkodási főmunkatársának a „Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2020/2021 pályázati évének aktualitásai című prezentációja méltán vívta ki a megjelentek érdeklődését, hiszen többen ültek a sorok között, akik az október 31-ig benyújtani kívánt pályázataikkal kapcsolatosan szerettek volna részletes tájékoztatást kapni a témáról. Az előadó precízen összeszedte az Alappal kapcsolatos tudnivalókat, kitérve annak az idei pályázatokat érintő változásaira, kiemelte kronológiai menetét, a határidőket és a szakmai részleteket is. Minden vadgazdálkodót bíztatott a pályázat beadására, és előrevetítette a jövőben a pályázati kiírások aktuális, gyakorlatias módosításait.

Balogh Andorné, a Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője, a Vadászati Hatóság vezetője A Somogy megyei gímszarvas állomány minőségének alakulása a trófeabírálati adatok tükrében címmel elemezte az elmúlt évek trófeamutatóinak alakulását, rávilágítva, hogy az újbóli „mínuszpontos” szankcionálás mind a korosztályi, mind a trófeaminőségi mutatók látható javulását eredményezi a statisztikákban. Előadásában bemutatta a megye vadgazdálkodásának idei, eddigi büszkeségeit is, külön kitérve a gímszarvassal kapcsolatos eredményes szezonra.

A szakmai előadások között - egy eltérő, de üde színfoltot beiktatva – a szervezők Vári Dávidot, a hazai Vadgasztronómia Nagykövetét kérték fel a vadhúsfogyasztás népszerűsítésére, aki ennek Vadhús a Magyar konyhában: múlt, jelen és jövő, avagy a pörköltzónától a fine dinnig-ig című előadásával tett eleget. Kiemelte a vadhús bio jellegét, elkészítésének számos módját, közétkeztetésben a jövőben betölthető szerepét és számtalan pozitív élettani hatását.

A félórás szünetben a Szövetség egy ebéddel és kávéval látta vendégül az érdeklődő közönséget, majd folytatódott az előadások sorozata.

Utolsó előadásként szintén kardinális témát választottak a szervezők, amelyet Horváth Mihály a Sefag Zrt. Lábodi Vadászerdészetének igazgatója adott elő Gyakorlati tapasztalatok az aranysakál vadgazdálkodási hatásáról és fegyveres vadászatáról Lábodon címmel. Az előadó kitért a sakál gyérítésének hathatós módszereire, megelevenítve saját gyakorlati tapasztalatait, amelyeket látványos számokkal és fotókkal is alátámasztott. Jelezte, hogy a kérdéskör megoldása a 24. órában van, hathatós intézkedések hiányában a ragadozó nagyvadra gyakorolt hatása érzékenyen érinti a vadászatra jogosultakat, ahogy az általa vezetett vadászterületen ez már évek óta érezhető.

Az előadások végeztével a moderátor megnyitotta a vitafórumot, ahol a véget érni nem akaró kérdések és észrevételek leginkább az aranysakállal, a vadkárokkal és a kerítésekkel kapcsolatosan merültek fel a témák előadóihoz.

A konferencia végeztével a Vadászszövetség jelezte, hogy a konferencia írásos kiadványát a Tagszervezetei részére még az idei évben postai úton eljuttatja, valamint, hogy aki a regisztrációkor megadta az e-mail elérhetőségét annak elektronikusan is elküldi az előadások részletes anyagát.

Az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának köszönjük a pályázaton nyújtott segítségét, a megjelenteknek pedig az aktív részvételt. Találkozzunk a jövő esztendőben is Kaposváron!

 

Kemenszky Péter fővadász

Read 76 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés