Aktualitások

2018 december 14

Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható támogatások

Az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek megvalósítása érdekében a magyar vadgazdálkodás környezeti és gazdálkodási feltételeinek javítására 2018. év szeptember hónapban pályázati felhívást tett közzé a Magyarország területén nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak részére.

A pályázat benyújtására 2018. október 31-ig volt lehetőség.

Az előző évi sikeres pályázati időszak és az induló év tapasztalatai után 2018. évi pályázati felhívás, valamint annak benyújtási módja, ha alapjaiban nem is, de több ponton változott, mindenképp előnyére és a pályázók javára.

Főbb, lényegi változások a 2017. évi felhíváshoz képest:

- a célterületek átdolgozás, pontosítása

- a beruházásoknál, illetve az eszközbeszerzéseknél meghatározásra került a maximálisan elszámolható bekerülési érték

- minimálisan pályázható összeg meghatározása

- célterületenként eltérő pontozási és bírálati rendszer kialakítása, szakmai súlyozás

- papír alapon történő benyújtás helyett elektronikus benyújtás került bevezetésre

A Vadgazdálkodási Alapból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi célterületekre pályázhattak 2018. évben:

2/1. Fás szárú fajokból álló szegélyek kialakítása, rágóerdő telepítése, csenderesek, vadbúvok kialakítása

2/2. Apróvad táplálkozó- és búvóhely kialakítása szántóföldi kultúrák vetéséve

2/3. Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverék telepítésével

2/4. Vadászterület vízellátását javító beavatkozás

2/5. Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztése

2/6. Fácán állománygazdálkodás fejlesztése

2/7. Apróvad- és őzetetők vásárlása és elkészítése

A pályázok ez évben a „KAPOR” online pályázatkezelő programon keresztül elektronikus úton nyújthatták be támogatási igényeiket. A pályázati eljárás „leegyszerűsödése” ellenére Somogy megyében csökkent a „pályázó kedv”. Amíg 2017. évben 54 db pályázat 51.782.244,- Ft támogatási igény érkezett az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezetéhez 2018-ban ez szám 36 db-ra csökkent 26.573.432,- Ft támogatási igénnyel. 

Ez évben a 2/3 célterületre - Termesztett növényféleségek diverzifikálása évelő zöldtakarmány keverékek telepítésével – pályáztak a legtöbben, összesen 14 pályázat 12.577.344,- Ft támogatási igénnyel. Az említett jogcímen támogatható a földhasználóval földterület vadgazdálkodási célú művelésére és adott földterület búvó- vagy táplálkozó helyként vadállomány szempontjából előnyös állapotban tartásának érdekében kötött együttműködési megállapodás díja, vetőmag és vetőmag keverék beszerzése, vadföld- és vadlegelő- művelés vállalkozói munkadíja a pályázati kiírásban szereplő feltételekkel. A támogatási összeg minimum 100.000,- Ft, maximum 1.000.000,- Ft/pályázat, az elvárt önrész a teljes költség legalább 30%-a.

A második kedvelt témakör 8 pályázattal a 2/5 célterület Ragadozógyérítés, csapdapark fejlesztése. Támogatható nem tiltott csapdák és a közvetlen működtetésükhöz elengedhetetlenül szükséges eszközök (csapdafelhúzók) beszerzése,  a varjúfélék élve befogására alkalmas csapdák esetében alapanyag beszerzése, kotorékozást végzők megbízási díja, továbbá a csapdák üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek a pályázatban elnyert összeg maximum 20%-áig. A célterület támogatási összege minimum 200.000,- Ft, maximum 1.000.000,- Ft/pályázat, az elvárt önrész itt is a teljes költség legalább 30%-a.

Fontosnak tartanám megjegyezni, hogy, a pályázat benyújtása és a támogatás megítélése, elnyerése még csak egy folyamat kezdete. A támogatási szerződésben vállalt feltételekkel a pályázati célt meg kell valósítani és a fizikai megvalósulást követően arról beszámolót készíteni, amelyet a kamara területi szervezetéhez szükséges elküldeni.

A tavalyi pályázatokhoz kapcsolódóan a nyertes pályázókkal 2018. év márciusában kerültek megkötésre a szerződések és az aláírást követően a támogatás átutalása is megtörtén, amelyet az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezet a Megyei Vadgazdálkodási Alapból még plusz 250.000,- Ft-os összeggel egészítette ki vadászatra jogosultanként az önrész megfinanszírozására.

A kedvezményezetteknek 2019. március 20. napjáig postai úton tértivevényes küldeményként szöveges szakmai és tételes pénzügyi beszámolót kell benyújtani a Támogató Kedvezményezett vadászterület szerint illetékes megyei területi szervezethez.

2017. évben 17 vadászatra jogosult összesen 27 pályázatát bírálták el pozitívan, de egyelőre csak 6-an küldték meg beszámolójukat szervezetünkhöz.

Amennyiben pályázni szeretnék fontos, hogy átgondoljuk terveinket és céljainkat, és ehhez megtalálni a legmegfelelőbb célterületet, majd fontos a korrekt és szakszerű megvalósítás, amely az ellenőrzéshez elengedhetetlen!

 

Galamb Gábor
Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke

 

Read 280 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés