Megyei Vadgazdálkodási Alapot hozott létre a Somogy megyei Területi Szervezet

A Kamara megyei küldöttgyűlése 6/2018 (V.10.) számú határozatával  döntött - az Országos Vadgazdálkodási Alap mintájára - a Megyei Vadgazdálkodási Alap életre hívásáról!

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létesítése és Működési Szabályzata

Preambulum:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított 1996.évi LV. törvény, továbbá az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló, a 2016. évi CXIV. törvénnyel módosított 1997. évi XLVI. törvény azzal, hogy a belföldi vadászjegyekből származó bevételek és a külföldi vadászati engedélyek igazgatási szolgáltatási díjainak teljes összegét az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban: Kamara) egyéb díjbevételének ismeri el, megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kamara – többletbevételei terhére – Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

Összesítő a 2018. évi természettakarítási akcióról

Tisztelt Vadászkamara!

A természettakarítási akcióban felhívásukra a Kutas és Vidéke „ Kossuth” Vadásztársaság is szerepelt vállalt. A takarítást 2018. április 21-én, szombaton szerveztük meg, 14 fő részvételével A kutasi és a nagybajomi Önkormányzat területén végeztük az akciót.

Összefogásból példás

A vadászatra jogosultak egy része az idei évben is komolyan vette a Kamara és a Szövetség által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akciót. Ahogy ígértük, a dokumentált megmozdulásokat azonnal publikáljuk, az első tudósítás a Gyótai Vadásztársaságtól érkezett!

"A tavalyi sikeres szemétszedésen felbuzdulva idén is csatlakozott a Gyótai Vadásztársaság az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akcióhoz. Tagjaink több kisebb csoportja 2018. április 21-én és 22-én a Gyótai, Pusztakovácsi és Somogyfajszi beíró körzetekhez tartozó erdőkben végeztek szemétgyűjtést. A közlekedési utak melletti árkokban, a turista útvonalak mentén, a vadászaink által leggyakrabban felkeresett magaslesekhez vezető utak környékén, a vadvédelmi kerítések építési területein szedtünk össze 85 zsák szemetet és felszámoltunk három kisebb szeméttelepet is. A tavalyi évhez képest annyi változás volt, hogy külön gyűjtöttük a pet palackot, az alumínium dobozokat, valamint az üveget és elhelyeztük a településeken található szelektív konténerekbe, így sokkal kevesebb újrahasznosítható hulladék megy a lerakóba. Így is jutott a Marcali hulladéktárolóba, két nagy konténerben 6 darab TV, nagyon sok autógumi, karosszéria elem, porcelán fürdőszoba berendezés, hűtőszekrény, különböző műanyag tároló dobozok, olajoskanna és gyerekjáték.

A jövőre nézve javasolom, hogy sokkal korábban (még márciusban) kellene szervezni a gyűjtést a vegetáció takarása miatt!

Levelem mellékleteként küldök két fényképet a gépkocsi utánfutóra felpakolt, és a szállításra előkészített zsákokról, ami töredéke az összes hulladéknak.

Tibáld Béla, elnök"

Figyelem felhívás

Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselő!

Dr. Zányi Zoltán főosztályvezető-helyettes a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Főosztályvezető helyettese megküldte az Országos Főállatorvos tájékoztatását az Afrikai Sertéspestis magyarországi megállapításáról. Kérte, hogy – annak ellenére, hogy megyénk az alacsony kockázatú területek közé tartozik - a tájékoztató tartalmát a vadászok, vadászatra jogosultak minél szélesebb körével ismertessük meg.

A betegség elleni védekezéssel kapcsolatos teendőket az Országos Főállatorvos 1/2018. sz. határozata tartalmazza, amely itt elérhető:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/1.2018.pdf/af113ead-3813-4a98-a058-0115a7b26982

Vadászjegyérvényesítés tapasztalatai

A vadászjegyek érvényesítése a 2018. évben eltért az előző évekétől mivel a vadászatra jogosultak számára előre kijelölt időpontot nem osztottunk be, de csoportos érvényesítésre nyílt lehetőség. A külső helyszínek Siófok (495 fő), Nagyatád (219 fő), Marcali (191 fő), Barcs (150 fő) voltak. Az érvényesítés lehetőségével 1055 tagunk élt a külső helyszíneken (2017-ben 902 fő). A vidéki vadászjegy érvényesítést tagjaink pozitívan fogadták és világosan látszik, hogy továbbra is nagy igény van iránta.

2018. március 23-án levélben felhívtuk azon vadászok figyelmét akik február 28-ig nem érvényesítették vadászjegyüket, hogy március 31-ig azt tegyék meg, ellenkező esetben a Kamara kezdeményezheti a tag kizárását, azonfelül az érvényes vadászjegy hiányában vadászati cselekménye jogosulatlan vadászatnak minősül.

Elfeledett erdei gyümölcsfák

A Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgmnáziuma és Kollégiuma felkarolta az erdei gyümölcsfák ügyét, igyekszenek segíteni a visszatelepülésüket az erdőkbe. Ez egy közös horvát-magyar projekt.
Emellett keresik a még meglévő egyedeket, ezekről szeretnének adatbázist építeni.
Az iskola honlapján van egy bejelentő felület, ahová kérnék a vadász kollégák és ismerőseik bejelentéseit. Egy GPS koordinátára és egy fényképre van szükségük. A bejelentő rákérdez még a körülbelüli magasságra és átmérőre is.
A bejelentő az alábbi linken érhető el:
http://dravavolgye.hu/index.php/projektek/erdei-gyumolcsfa-bejelento-lap/view/form

Tájékoztatás a lőjegyzékkel kapcsolatosan

Tisztelt Vadászkamarai Tagok!

A vadászjegyek érvényesítése kapcsán tapasztaljuk, hogy T. Tagjaink nem biztosak a korábbi "lőjegyzéküket" illetően, azt nem találják, esetleges szabálytalanságra gondolnak okmányaik tekintetében. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy azért nincsen meg a lőjegyzék, mert a módosított vadászati tv. értelmében az 2017. március 1-től már nem kötelező, így vezetni sem kell! Ne keressék tehát érvényesítés előtt, ahhoz csupán a vadászjegy szükséges!
 

Vadászüdvözlettel: Kemenszky Péter, titkár

Döntött az elnökség a nyertes OVAL pályázatokról

Az országos szakmai testület javaslatot terjesztett be az OMVK elnöksége részére, amely 2018. január 29-ei ülésén ezt megvitatta, és a 2/2018. számú határozatában elfogadta, egyben döntött arról, hogy a rendelkezésre álló forrást elsősorban a vadásztársaságok által benyújtott pályázatok finanszírozására fordítja. Ennek teljesíthetősége érdekében az állami erdőgazdaságok, a nemzeti park igazgatóságok és az egyéb gazdasági társaságok pályázatait tartalék listára helyezte.

A pályázatok adatai:

Támogatott pályázatok

Tartaléklistára helyett pályázatok

Elutasított pályázatok

Új helyszínen a fegyverpszichológiai alkalmassági vizsgálatok

Tisztelt Ügyfeleink,hivatásos vadászok és leendő sportvadászok!
 

Ezúton tájékoztatjuk leendő és már fegyvert tartó ügyfeleinket, hogy Kormányunk rendelete szerint a Magyar Honvédség megkezdte Önkéntes Területvédelmi Tartalékosainak(ÖTT)toborzását. A Magyar Honvédség felkérésére,( hogy ezzel támogassuk a toborzást)toborzó irodájukba költöztünk Somogy és Zala megyében, így mostantól ezen új helyszíneken  végezzük a pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat.
Kaposvár Baross Gábor u. 18/a Magyar Honvédség
Zalaegerszeg Gasparich Márk u.18 Magyar Honvédség.
Hivatásos,- és leendő sportvadász ügyfeleinket továbbra is változatlan feltételekkel várjuk az új helyszíneken.
Somogy megyében az újonnan Állami vadászvizsgát tett vadászokat a Vadászkamara - Vadásszövetség szervezésében továbbra is a Kamara irodájában (7400 Kaposvár,Zárda u. 18.)csoportosan vizsgáljuk!
 
Tisztelettel: Farkas Szilvia

Vadgazdálkodási Alappal kapcsolatos fontos kiegészítő információk

Tisztelt vadászatra Jogosultak!
 
A vadgazdálkodási pályázatok kapcsán fontos adalék, hogy egyes pályázható témakörökhöz (pl. víznyerő helyek létesítése) már a pályázat beadásakor szükséges az ide vonatkozó hatósági engedélyek megléte! Erről 2017. október 26-án a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége szervezésében tartott fórumon Kovács Gábor az OMVK főmunkatársa is beszélt. Az alábbiakban egy, az OMVK Komárom Esztergom megyei Területi Szervezete által koordinált tájékoztatón elhangzottakra hívom fel a tisztelt figyelmüket, amely kimondottan a víznyerő helyek létesítésével kapcsolatos pályázatok vonatkozásában meghatározó:
 
"Általánosságban elmondható, hogy mindazon munkákhoz, létesítményekhez melyek a felszíni vagy felszín alatti vizeket érintik, (nagyon kevés kivételtől eltekintve), vízjogi létesítési engedély szükséges. (A vízjogi létesítési engedély azonos egy ház esetében az építési engedéllyel.)
Tehát: ha egy vízfolyás medrét akarjuk kibővíteni, kiigazítani, vagy kisebb, akár
csak ideiglenes jellegű elzárást kiépíteni vad itató kialakítása érdekében, az már engedély köteles beavatkozás. Ha egy természetes, akár időszakos patak, vízfolyás medrében, - mely az év nagy részében száraz - akarunk valamit beavatkozni, az is engedély köteles. A szükséges engedélyeket mindig előzetesen, a munkálatok megkezdése előtt kell beszerezni.
Tartalom átvétel