Szakmai nap a vadászkürt jegyében

Az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete a Külső – somogyi Tájegység fővadászával, Ozvári Zoltánnal egy kötetlen szakmai napra invitálta az érdeklődőket június 13-án Kisbárapátiba. A festői helyszínt, - a Királyréti vadászházat és környékét - és a színvonalas ellátást a Lánka Vadászegyesület vezetősége, a szakmai színvonalat pedig a Vadászkamara Kürtegyüttes tagjai biztosították.

Mintegy 25 fő hivatásos - és sportvadász gyűlt össze a vadászház tornácán, akik a vadászkürttel már részben kapcsolatba kerültek, vagy csak érdeklődtek ez iránt a téma iránt. A minden formalitást mellőző baráti köszöntőben Kemenszky Péter kiemelte, hogy ma már kevés helyen van olyan teríték, amelyen nem szólal meg a kürt, de ez is a cél. Ozvári Zoltán megköszönte a jelenlevőknek, hogy elfogadták a meghívást, visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még a kürt kuriózumnak számított a vadászok körében.

Somogy megyei vadásznap 2018

Igazi vadászünnep helyszíne volt június 2-án Középrigóc, a Dráva Völgye Szakgimnázium gyakorlati oktatóbázisa. A huszonhatodik Somogy Megyei Vadásznapon – amelyet a Vadászkamara Kürtegyüttes nyitott meg - a résztvevők számot vetettek az elmúlt évről, kitüntetéseket adtak át és ifjú vadászok tettek fogadalmat.

Méltó helyszínt választott a megyei Vadászkamara és Vadásszövetség az év legfontosabb ünnepének a több mint ötven éve vadász- és erdészképzéssel foglalkozó barcsi intézményben. – A Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Szakgimnáziuma hosszú ideje partnere a Somogy megyei vadászati érdekképviseleteknek, s nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén ismét mi rendezhettük meg a vadásznapot – mondta el üdvözlő beszédében Horváthné Madarász Zsuzsanna, a Dráva Völgye Szakgimnázium igazgatója. – Ünnep ez a nap mindannyiunk számára, a vadászoknak de a fiataloknak is, akik a szakma alapjait nálunk sajátítják el.

Megyei Vadgazdálkodási Alapot hozott létre a Somogy megyei Területi Szervezet

A Kamara megyei küldöttgyűlése 6/2018 (V.10.) számú határozatával  döntött - az Országos Vadgazdálkodási Alap mintájára - a Megyei Vadgazdálkodási Alap életre hívásáról!

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létesítése és Működési Szabályzata

Preambulum:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított 1996.évi LV. törvény, továbbá az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló, a 2016. évi CXIV. törvénnyel módosított 1997. évi XLVI. törvény azzal, hogy a belföldi vadászjegyekből származó bevételek és a külföldi vadászati engedélyek igazgatási szolgáltatási díjainak teljes összegét az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban: Kamara) egyéb díjbevételének ismeri el, megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kamara – többletbevételei terhére – Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

Összesítő a 2018. évi természettakarítási akcióról

Tisztelt Vadászkamara!

A természettakarítási akcióban felhívásukra a Kutas és Vidéke „ Kossuth” Vadásztársaság is szerepelt vállalt. A takarítást 2018. április 21-én, szombaton szerveztük meg, 14 fő részvételével A kutasi és a nagybajomi Önkormányzat területén végeztük az akciót.

Összefogásból példás

A vadászatra jogosultak egy része az idei évben is komolyan vette a Kamara és a Szövetség által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akciót. Ahogy ígértük, a dokumentált megmozdulásokat azonnal publikáljuk, az első tudósítás a Gyótai Vadásztársaságtól érkezett!

"A tavalyi sikeres szemétszedésen felbuzdulva idén is csatlakozott a Gyótai Vadásztársaság az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége által meghirdetett Tavaszi Természettakarítási Akcióhoz. Tagjaink több kisebb csoportja 2018. április 21-én és 22-én a Gyótai, Pusztakovácsi és Somogyfajszi beíró körzetekhez tartozó erdőkben végeztek szemétgyűjtést. A közlekedési utak melletti árkokban, a turista útvonalak mentén, a vadászaink által leggyakrabban felkeresett magaslesekhez vezető utak környékén, a vadvédelmi kerítések építési területein szedtünk össze 85 zsák szemetet és felszámoltunk három kisebb szeméttelepet is. A tavalyi évhez képest annyi változás volt, hogy külön gyűjtöttük a pet palackot, az alumínium dobozokat, valamint az üveget és elhelyeztük a településeken található szelektív konténerekbe, így sokkal kevesebb újrahasznosítható hulladék megy a lerakóba. Így is jutott a Marcali hulladéktárolóba, két nagy konténerben 6 darab TV, nagyon sok autógumi, karosszéria elem, porcelán fürdőszoba berendezés, hűtőszekrény, különböző műanyag tároló dobozok, olajoskanna és gyerekjáték.

A jövőre nézve javasolom, hogy sokkal korábban (még márciusban) kellene szervezni a gyűjtést a vegetáció takarása miatt!

Levelem mellékleteként küldök két fényképet a gépkocsi utánfutóra felpakolt, és a szállításra előkészített zsákokról, ami töredéke az összes hulladéknak.

Tibáld Béla, elnök"

Figyelem felhívás

Tisztelt Vadászatra Jogosult Képviselő!

Dr. Zányi Zoltán főosztályvezető-helyettes a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Főosztályvezető helyettese megküldte az Országos Főállatorvos tájékoztatását az Afrikai Sertéspestis magyarországi megállapításáról. Kérte, hogy – annak ellenére, hogy megyénk az alacsony kockázatú területek közé tartozik - a tájékoztató tartalmát a vadászok, vadászatra jogosultak minél szélesebb körével ismertessük meg.

A betegség elleni védekezéssel kapcsolatos teendőket az Országos Főállatorvos 1/2018. sz. határozata tartalmazza, amely itt elérhető:

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/1.2018.pdf/af113ead-3813-4a98-a058-0115a7b26982

Vadászjegyérvényesítés tapasztalatai

A vadászjegyek érvényesítése a 2018. évben eltért az előző évekétől mivel a vadászatra jogosultak számára előre kijelölt időpontot nem osztottunk be, de csoportos érvényesítésre nyílt lehetőség. A külső helyszínek Siófok (495 fő), Nagyatád (219 fő), Marcali (191 fő), Barcs (150 fő) voltak. Az érvényesítés lehetőségével 1055 tagunk élt a külső helyszíneken (2017-ben 902 fő). A vidéki vadászjegy érvényesítést tagjaink pozitívan fogadták és világosan látszik, hogy továbbra is nagy igény van iránta.

2018. március 23-án levélben felhívtuk azon vadászok figyelmét akik február 28-ig nem érvényesítették vadászjegyüket, hogy március 31-ig azt tegyék meg, ellenkező esetben a Kamara kezdeményezheti a tag kizárását, azonfelül az érvényes vadászjegy hiányában vadászati cselekménye jogosulatlan vadászatnak minősül.

Elfeledett erdei gyümölcsfák

A Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgmnáziuma és Kollégiuma felkarolta az erdei gyümölcsfák ügyét, igyekszenek segíteni a visszatelepülésüket az erdőkbe. Ez egy közös horvát-magyar projekt.
Emellett keresik a még meglévő egyedeket, ezekről szeretnének adatbázist építeni.
Az iskola honlapján van egy bejelentő felület, ahová kérnék a vadász kollégák és ismerőseik bejelentéseit. Egy GPS koordinátára és egy fényképre van szükségük. A bejelentő rákérdez még a körülbelüli magasságra és átmérőre is.
A bejelentő az alábbi linken érhető el:
http://dravavolgye.hu/index.php/projektek/erdei-gyumolcsfa-bejelento-lap/view/form

Tájékoztatás a lőjegyzékkel kapcsolatosan

Tisztelt Vadászkamarai Tagok!

A vadászjegyek érvényesítése kapcsán tapasztaljuk, hogy T. Tagjaink nem biztosak a korábbi "lőjegyzéküket" illetően, azt nem találják, esetleges szabálytalanságra gondolnak okmányaik tekintetében. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy azért nincsen meg a lőjegyzék, mert a módosított vadászati tv. értelmében az 2017. március 1-től már nem kötelező, így vezetni sem kell! Ne keressék tehát érvényesítés előtt, ahhoz csupán a vadászjegy szükséges!
 

Vadászüdvözlettel: Kemenszky Péter, titkár

Döntött az elnökség a nyertes OVAL pályázatokról

Az országos szakmai testület javaslatot terjesztett be az OMVK elnöksége részére, amely 2018. január 29-ei ülésén ezt megvitatta, és a 2/2018. számú határozatában elfogadta, egyben döntött arról, hogy a rendelkezésre álló forrást elsősorban a vadásztársaságok által benyújtott pályázatok finanszírozására fordítja. Ennek teljesíthetősége érdekében az állami erdőgazdaságok, a nemzeti park igazgatóságok és az egyéb gazdasági társaságok pályázatait tartalék listára helyezte.

A pályázatok adatai:

Támogatott pályázatok

Tartaléklistára helyett pályázatok

Elutasított pályázatok

Tartalom átvétel