Vadhúsminősítő képzés

Vadhúsminősítő képzést szervezett az OMVK Somogy megyei Területi Szervezte a Somogy Megyei Kormányhivatallal 2018. szeptember 10-én Bőszénfán. A képzés során a Kormányhivatal és a Kaposvári Járási Hivatal állategészségügyi szakemberei tartottak elméleti előadásokat a vadhús kezeléséről és az európai élelmiszerlánc - biztonság fontosságáról. A képzés második felében a bőszénfai vadfeldolgozóban "élőben" nézhették meg a képzésen résztvevők az egyes gócpont - keresési helyeket, és esetleges elváltozásokat.

A vizsga 12-én szerdán volt, amelyet követően 26 fő Somogy megyei vadász vehette át a Vadhúsminősítő Bizonyítványát.

Kemenszky Péter

Hivatásos vadászok megyei - kamarai támogatása Somogy megyében

Az Országos Magyar Vadászkamráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítását követően az OMVK és annak Területi Szervezetei többletforrásokhoz jutottak. A Somogy megyei Területi Szervezet ezen forrásainak jelentős részét - évente meghatározott célterületeket kitűzve - a vadászatra jogosultakra, a hivatásos vadászokra, az új vadászok felkészítésére, az ifjúságnak a természetszeretetre való nevelésére, összességében a megye vadgazdálkodásának támogatására kívánja fordítani a jövőben.
 
Ennek a döntésének megfelelően hozta létre a közelmúltban a Megyei Vadgazdálkodási Alapot is, és jelen támogatás is ezen intézkedés része:
Az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete ezzel a támogatással a hivatásos vadászok munka- és életkörülményeinek javítását kívánja előmozdítani, egyben a munkáltatói terheket enyhíteni. Ennek érdekében 2018-ban a munkájukhoz szükséges szolgálati egyenruha és felszerelés megvásárlását támogatja 41.000,- Ft/fő (azaz negyvenegyezer forint) összeggel hivatásos vadászonként.
 
Az OMVK Területi Szervezete erről szóló döntését a 15/2017. Elnökségi határozatában hozta meg, amelyet a Megyei Küldöttgyűlés 5/2018.(05.10.) számú határozatával megerősített. A nevezett határozat 7,5 M forintot hagyott jóvá a cél érdekében, amely jóváhagyást követően a munkáltatókkal és a Vadászati Hatósággal egyeztetve, és a kamarai nyilvántartással összevetve 185 hivatásos vadász támogatható az összegből.
 
A döntés értelmében kizárólag az a hivatásos vadász támogatható, aki tényleges terepi szolgálatot lát el illetékességi területén, és így a szakma kinti frontvonalán telnek a mindennapjai. A támogatás a vadászatra jogosulton keresztül történik (de személyre szóló), és kizárólag a törvényi mellékletben felsorolt felszerelésekre fordítható. A támogatással kapcsolatos dokumentációt (támogatói megállapodások, tájékoztatás stb.) az érintettek a napokban kapják készhez.
 
Kemenszky Péter
titkár

Hivatásos vadász megyei válogató verseny Somogyban

Az OMVK hivatásos vadász alelnöki értekezlete korábban úgy döntött, hogy a Hivatásos Vadászok Országos Versenye kétévente kerül megrendezésre. A rangos szakmai esemény ebben az évben lett esedékes, időpontja 2018. július 18-19. (szerda-csütörtök), helyszíne Pilisi Parkerdő Zrt., Galgamácsa vadászháza. A rendezvény idei házigazdája az OMVK Pest megyei Területi Szervezete és a Pilisi Parkerdő Zrt.

Megyénk a korábban már alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a rangos eseményen nem kijelöléses alapon szerette volna indítani versenyzőjét, hanem egy szakmai alapokra helyezett helyi, jó hangulatú válogató megmérettetés után delegált szakembert az országos versenyre. A válogató verseny nyílt nevezésű volt, arra minden Somogy megyében szolgálatot teljesítő hivatásos vadász nevezhetett.

A Somogy megyei válogató verseny időpontja 2018. július 13.(péntek), helyszíne a Sefag Zrt. Tókaji lőtere volt.

Megkezdődött az őzek násza

A következő egy hónapban fokozott figyelmet kér az autósoktól az Országos Magyar Vadászati Védegylet, mint a vadászatra jogosult szervezetek érdekképviselete. Ezen időszakra esik az őzek násza. Az üzekedés alatt az állatok nappal is aktívak, figyelmetlenek, és gyakrabban ugorhatnak ki az útra, ezzel növelve a balesetveszélyt.

Az őz a legelterjedtebb nagyvadfajunk, egyedszámát mintegy 360 000-re becsülik, az ország egész területén előfordul. A hazánkban évente elütött mintegy 5-6000 nagyvadból több mint 4000 egyed őz, és a balesetek túlnyomó része a párzási időszakban történik, amikor a bakok űzik a sutákat. Ilyenkor mindenhol – nem csak a vadveszélyt jelző táblák utáni szakaszon! – felbukkanhatnak. Ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, így mindenképp lassítsunk, dudáljunk! Amennyiben az autó elé ugrik, az egyetlen megoldás a vészfékezés, így ügyeljünk a követési távolságra is! Semmiképp se rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez további balesetveszélyes helyzethez vezethet!

Amennyiben vaddal ütközünk, feltétlenül értesíteni kell a rendőrséget, mivel a vadelütés közúti balesetnek minősül. A helyszínelés jegyzőkönyve képezheti az alapját bármilyen további intézkedésnek. Értesíteni kell a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezetet (általában vadásztársaságot) is, erről a rendőrhatóság gondoskodik.

Ragadozógyérítési program eredmény - összesítő 2018.

A 2018. évben az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete által meghirdetett Ragadozógyérítési program terítékére június 25-én került sor Kaposváron. Kilenc órától folyamatosan érkeztek a Vadásszövetség Zaranyi vadászterületére a hivatásos és sportvadászok, hogy az elmúlt egy hét alatt elejtett és elfogott, szőrmés és szárnyas ragadozókat közös terítékre tegyék.

Az idei évben 7 vadászatra jogosult és 11 egyéni (sport és hivatásos) vadász jelezte részvételi szándékát a programban. A részben megváltozott feltételek értelmében az elejtett példányokról - a terítékre hozatalt követően - fotódokumentációt kellett elektronikus formában a Kamarának eljuttatni, aki ez alapján elvégezte az összesítéseket. A megváltozott feltételekhez tartozott az is, hogy a júniusi időpont ellenére – az érdekképviseletek kérésére – a hatóság az éves jóváhagyott terv – határozatokban megadta az idényen kívüli lelövési engedélyt szarka, szajkó, dolmányos varjú és borz viszonylatában. A díjak az idei évben csupán jelképesek voltak (kupa, oklevél, vándorserleg).

Rendészeti továbbképzés Kaposváron

A hatályos jogszabályok szerint a rendészeti feladatokat ellátó személyek – így a hivatásos vadászok is - öt évenként továbbképzésre kötelezettek, ennek megfelelően az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete koordinációjában 2013-ban bonyolított csoportos képzésen részt vett első „garnitúra” hivatásos vadászunknak ez az idei évben lett esedékes.

A megyei Kamara, közreműködve a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziummal most is a helyben való képzést preferálta és támogatta, vállalva ezzel a plusz feladatot és költséget (terembérlet, étkezés, oktatók - vizsgáztatók szállása) de rengeteg időt és energiát megspórolva ezzel a résztvevőknek. A képzés időpontja 2018. június 18., a vizsgáé június 19. volt. Az vizsgarendnek megfelelően a hivatásos vadászok a Kamara által korábban kiküldött regisztrációs lapot kitöltve, a vizsgadíj elutalását követően elérhetőséget kaptak az általuk megadott email címen egy digitális (elearning) tananyaghoz, ahol a vizsga elméleti részét is elektronikus formában abszolválták. Ezt követően jöhettek csak a csoportos gyakorlati képzésre és vizsgára.

Szakmai nap a vadászkürt jegyében

Az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete a Külső – somogyi Tájegység fővadászával, Ozvári Zoltánnal egy kötetlen szakmai napra invitálta az érdeklődőket június 13-án Kisbárapátiba. A festői helyszínt, - a Királyréti vadászházat és környékét - és a színvonalas ellátást a Lánka Vadászegyesület vezetősége, a szakmai színvonalat pedig a Vadászkamara Kürtegyüttes tagjai biztosították.

Mintegy 25 fő hivatásos - és sportvadász gyűlt össze a vadászház tornácán, akik a vadászkürttel már részben kapcsolatba kerültek, vagy csak érdeklődtek ez iránt a téma iránt. A minden formalitást mellőző baráti köszöntőben Kemenszky Péter kiemelte, hogy ma már kevés helyen van olyan teríték, amelyen nem szólal meg a kürt, de ez is a cél. Ozvári Zoltán megköszönte a jelenlevőknek, hogy elfogadták a meghívást, visszaemlékezett azokra az időkre, amikor még a kürt kuriózumnak számított a vadászok körében.

Somogy megyei vadásznap 2018

Igazi vadászünnep helyszíne volt június 2-án Középrigóc, a Dráva Völgye Szakgimnázium gyakorlati oktatóbázisa. A huszonhatodik Somogy Megyei Vadásznapon – amelyet a Vadászkamara Kürtegyüttes nyitott meg - a résztvevők számot vetettek az elmúlt évről, kitüntetéseket adtak át és ifjú vadászok tettek fogadalmat.

Méltó helyszínt választott a megyei Vadászkamara és Vadásszövetség az év legfontosabb ünnepének a több mint ötven éve vadász- és erdészképzéssel foglalkozó barcsi intézményben. – A Kaposvári Szakképzési Centrum Dráva Völgye Szakgimnáziuma hosszú ideje partnere a Somogy megyei vadászati érdekképviseleteknek, s nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén ismét mi rendezhettük meg a vadásznapot – mondta el üdvözlő beszédében Horváthné Madarász Zsuzsanna, a Dráva Völgye Szakgimnázium igazgatója. – Ünnep ez a nap mindannyiunk számára, a vadászoknak de a fiataloknak is, akik a szakma alapjait nálunk sajátítják el.

Megyei Vadgazdálkodási Alapot hozott létre a Somogy megyei Területi Szervezet

A Kamara megyei küldöttgyűlése 6/2018 (V.10.) számú határozatával  döntött - az Országos Vadgazdálkodási Alap mintájára - a Megyei Vadgazdálkodási Alap életre hívásáról!

A Megyei Vadgazdálkodási Alap létesítése és Működési Szabályzata

Preambulum:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított 1996.évi LV. törvény, továbbá az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló, a 2016. évi CXIV. törvénnyel módosított 1997. évi XLVI. törvény azzal, hogy a belföldi vadászjegyekből származó bevételek és a külföldi vadászati engedélyek igazgatási szolgáltatási díjainak teljes összegét az Országos Magyar Vadászkamara (továbbiakban: Kamara) egyéb díjbevételének ismeri el, megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Kamara – többletbevételei terhére – Országos Vadgazdálkodási Alapot hozzon létre.

Összesítő a 2018. évi természettakarítási akcióról

Tisztelt Vadászkamara!

A természettakarítási akcióban felhívásukra a Kutas és Vidéke „ Kossuth” Vadásztársaság is szerepelt vállalt. A takarítást 2018. április 21-én, szombaton szerveztük meg, 14 fő részvételével A kutasi és a nagybajomi Önkormányzat területén végeztük az akciót.

Tartalom átvétel