Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla

Amikor e könyv megírásának gondolata megérlelődött bennem, azon tűnődtem, hogy miért is lehet szükség erre a magyar vizslafajtákkal foglalkozó szakkönyvre?
Rövid idő elteltével több okot is találtam! Ezek közül csupán a jelentősebbekre szeretnék utalni.

Eszembe jutottak vitéz Szilágyi Benárd Ágost dr. ma is figyelemre méltó szavai:
"Csak annak a nemzetnek van jövője, mely megbecsüli önmagát.
Csak az a nemzet becsüli meg önmagát mely megbecsüli értékeit.
Szeressük és becsüljük meg a magyar kutyát."

                                                                                                                                          Pomázi Ágoston

A könyv ára: 3.000,- Ft. Megvásárolható az OMVK SM. Ter. Szervezet irodájában (Kaposvár, Zárda u. 18.)