Kötelező agrárkamarai tagság alóli mentesség

Tisztelt Vadászkamarai Tagjaink!

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. Törvény kapcsán több vadászkamarai tagunk fordult hozzánk aktuális kérdéssel, miszerint, ha egy magánszemély, - aki tagja az Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervének – agrárgazdasági tevékenységet folytat (őstermelő, magángazdálkodó, csemetetermelő, méhész stb.), akkor is vonatkozik e rá a kötelező agrárkamarai tagság?

Emlékeztetőül a jogszabályból:
 „ A törvény a 49. § (1) bekezdés értelében a kihirdetését követő 8. napon lépett hatályba, tehát 2012. augusztus 1-jén. A törvény 5. § (1) bekezdése értelmében „az Agrárkamara létrejöttének napján e törvény erejénél fogva az Agrárkamara tagjává válnak az ezen időpontban agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek”.

 

Ugyanakkor:
Az 5. § (6) bekezdése kimondja, hogy nem keletkezik agrárkamarai tagság akkor, ha az érintett személy, vagy szervezet az Agrárkamara létrejöttekor a Magyar Vadászkamarának, vagy más vadászati szakmai szervezet országos, vagy területi szervének (pl. megyei vadászszövetség) a tagja és e tagságával összefüggő tevékenységén kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytat.

Vagyis:
Dr Székely István úrral, az OMVK és az OMVV jogtanácsosával konzultálva az a határozott álláspontunk, hogy a fent említett magángazdálkodókat (sem szervezeteket) nem mentesíti a kötelező agrárkamarai tagság alól az, hogy a Vadászkamarának (magánemberként, sport,- vagy hivatásos vadászként) tagjai, mivel nem a vadászkamarai tagságukkal összefüggő agrárgazdasági tevékenységet folytatnak!
A vadászati szervezetekkel kapcsolatos állásfoglalást már nyilvánosságra hoztuk korábban, ennek értelmében az a vadászati szervezet, amely a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara alakulásakor tagja a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének, az a fent említett 5.§ (6) bekezdése alapján mentesül a kötelező tagság alól!

Dr Boda Pál                                                                                    Kemenszky Péter
    Elnök                                                                                                  titkár