Fegyver átadás, vétellel kapcsolatos nyomtatványok

Tisztelt Elnök/Közös Képviselő/Vezérigazgató Úr!

A fegyvertörvény, illetve végrehajtási rendeletének egységes értelmezése érdekében közös értekezletet tartott az Országos Magyar Vadászati Védegylet  az ORFK igazgatásrendészeti vezetői, a megyei rendőrfőkapitányságok igazgatásrendészeti szakemberi és a megyei kamarai titkárok részvételével. Az értekezleten döntés született, hogy a Kamara és a Védegylet jogászai és szakemberei elkészítik a fegyverek adás-vételéhez, átadás-átvételéhez, illetve ajándékozásához szükséges szerződés mintákat. A szerződés mintákat az ORFK jóváhagyta, a saját vonalán szintén közzétette. Tekintettel arra, hogy a szerződések két oldalasak szerződéskötéskor a szerződés mindkét oldalát el kell látni az aláírásokkal.
Kérem az Elnök/Közös Képviselő/ Vezérigazgató urat, hogy a vadásztársakkal is szíveskedjen megismertetni ezeket a nyomtatványokat.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy az Országos Magyar Vadászati Védegylet levélben fordult a Vidékfejlesztési Minisztériumban Dr. Kardeván Endre államtitkár úrhoz az április 27-én megjelent és május 1-jén hatályba lépett 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (2) bekezdése kapcsán. A jogszabály értelmében a vadásztársaságoknak is un. élelmiszerlánc felügyeleti díjat kellene fizetni. A levélben a Védegylet ügyvezető elnöke kifogásolja a díjfizetésre kötelezettek körét (vadásztársaságok) és kéri az Államtitkár Úr állásfoglalását és intézkedését.
Kaposvár, 2012. június 8.


Vadászüdvözlettel:                             Berend Ferenc                  Kemenszky Péter
                                                              elnök                                  fővadász