Fontos kiegészítés a fegyvertörvényhez

Tisztelt Vadásztársak!

Az Országos Magyar Vadászkamarához az elmúlt hetekben több megkeresés érkezett az új fegyverjogszabály 2012. május 1-jei hatálybalépését illetően. Levélben fordultak az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályához a törvény egyes pontjainak alkalmazása tekintetében.

Az ORFK álláspontja az eljárás rendjéről:

A fegyverekről és lőszerekről szóló jelenleg hatályos 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32. § (1) bekezdése értelmében a „fegyver, lőszer tartására kiadott engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján biztosítottak, es a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályosság lejártának határnapja előtt kezdeményezi".

Figyelemmel arra, hogy a módosító jogszabály hatályba lépéséig (2012. május 1.) az engedélyeseknek a lőfegyvertartási engedély hatósági érvényesítését a jelen jogszabály rendelkezései szerint kell kezdeményezni, így 2012. április 30-ig mindazoknak szükséges a megújítási kérelem benyújtása, akiknek lőfegyvertartási engedélye 2012. május 30-ig hatályos.

A Kormányrendeletet módosító 39/2012. (III. 12.) Kormányrendelet 55. §-a alapján 2012. május l-jétől az Ftv. hatályba lépése előtt kiadott engedélyek automatikusan, a megújítási eljárás lefolytatása nélkül visszavonásig hatályossá válnak, mely az intézkedő rendőri állománynak is tudomására fog jutni. Az engedély hatósági igazolványba „visszavonásig hatályos" bejegyzésére az eljáró hatóság az (ügyfelet nem kötelezheti. Annak bejegyzésére az ügyfél hatóság előtt erre irányuló önkéntes, vagy egyéb ügyintézés céljából történő megjelenése esetén kerül sor, az adott eljárás keretében. Amennyiben az ügyfél saját önálló kezdeményezése alapján történik meg a hatósági bejegyzés, annak díja egyéb hatósági bejegyzésként 3000.-Ft. Egyéb hatósági eljáráshoz kapcsolódó hatósági bejegyzés eseten az érvényességi idő módosításához szolgáltatási díj lerovása nem szükséges.

A Kamara vezetése