Vadászati szervezetek figyelmébe!

Miért előny egy vadászatra jogosultnak, ha tagja a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének?A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége (továbbiakban Szövetség) egy 130 éves szervezet, a gróf Nádasdy Ferenc által alapított Országos Magyar Vadászati Védegylet tradicionális megyei szerve.
A Szövetség alulról szerveződött, az 1989. évi II. Tv., Az egyesülési jogról szóló…” alapján működő, a megye vadgazdálkodóit összefogó megyei szervezet.
Tagja lehet minden olyan vadászati szervezet, (vadásztársaság, földtulajdonosi közösség, gazdasági társaság, bérkilövő egyesület) amely vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatosan működik Somogyban.Célja az egységes vadászati érdekképviselet megteremtése, a vadászati szervezeteken belül a minél nagyobb támogatottság elérése. Megújult vezetése a következő tagokból áll:
Elnök:                 Berend Ferenc
Elnökségi tagok:  Farkas Ferenc
                          Kemenszky Péter
                          Meiszterics János
                          Tavaszi József


Az új vezetés a következő célok megvalósításában látja a jövőt:


- A Szövetség vezetése a tagjai akaratát egységesen képviseli, mind az OMVV-ben, mint országos szervezetben, mind a törvényalkotás, jogszabályi véleményezés, mind pedig a megye vadgazdálkodását illetően.
- A tagok elsőként értesülnek az őket érintő jogszabályi változásokról, amely nem csak a szakmai kérdésekkel kapcsolatos, hanem az egyesület életet, az adó és számviteli szabályok változását is érinti.
- Ezzel kapcsolatosan a Szövetség rendszeres továbbképzéseket szervez tagjainak, mind a vadászatot szakirányítók, mind pedig a gazdasági, könyvelési, számviteli feladatokat végző érintettek részére
- A továbbképzések terén a Szövetség rendszeresen együttműködik a vadászati hatóság, az állategészségügyi- és az adóhatóságok képviselőivel.
- A Szövetség – felismerve, hogy a Vadászkamara az egyéni vadász érdekeit képviseli és államigazgatási feladatokat végez -  a vadászatra jogosultakkal, mint tagjaival kommunikál.
- Szoros kapcsolatot ápol a Vadászkamarával – részben azonos a vezetés is – és törekszik az egységes vadászati érdekképviseletre a megyében.
- A Szervezetünktől 2  szakember tagja a Vadgazdálkodási Tanácsnak Somogyban, ahol a Szövetség markánsan képviseli tagjait, különösen a vadgazdálkodási tervek jóváhagyásának témakörében.
- Rendszeresen hallatja hangját és fórumokat szervez a vadkárokkal kapcsolatosan, tagjait képviseli a méltatlan vadkárbecslési eljárások esetében.
- A vadászati hatósággal és a Kamarával együttesen vizsgálja felül a vadkárbecslők éves listáját és véleményezi azt.
- A Kamarával közösen (honlap, hírlevél) kommunikál a Somogy megyei vadászokkal.
- Immár két évtizede rendezője és tulajdonosa a megyei vadásznapok rendezvénynek, társszervezője a megyei vadászbálnak
- Sikeresen szervezi és bonyolítja az Állami vadászvizsga előkészítő tanfolyamokat, együttműködésben a vizsgáztatást végző Vadászkamarával.
- 4. éve végzi és koordinálja az Országos Szalonka Monitoring Programmal kapcsolatos teendőket.


Tagjai és új belépői a szervezetben eltöltött idő arányában részesülnek vagyonából.
Egyszeri belépési díj jelenleg 50 000.- Ft.


                          Vadászüdvözlettel, új tagjainkat várva:


                                                                    A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége