Vadgazdálkodási konferencia Kaposváron a Somogy Megyei Vadászok Szövetségének szervezésében

Nagyszabású szakmai fórumot szervezett 2017. október 26-ára a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége „A vadgazdálkodás aktuális kérdései Somogy megyében”-címmel. A rendezvény helyszíne, témái és időpontja immár hagyományosan egy március végével határos pályázat beadásakor dől el, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ír ki civil szervezetek részére.
http://www.omvk-somogy.hu/node/1128 (Fotó: Boa Tamás)

A több mint százhúsz megjelent érdeklődőt Berend Ferenc a Szövetség elnöke köszöntötte és nyitotta meg a fórumot. A témák aktualitására tekintettel számos vadászatra jogosult képviselő, hivatásos vadász volt kíváncsi az előadásokra, sőt, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt a Dél-dunántúli Táji Osztály minden tájegységi fővadásza, valamint a Drávavölgye Szakgimnázium hallgatói és oktatói is.

Az előadások sorát Balogh Andorné, a Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője, a Vadászati Hatóság vezetője nyitotta meg, bemutatva Somogy megye vadgazdálkodását a statisztikák tükrében. Prezentációjában, - amelynek címe „Somogy megye vadgazdálkodásának értékelése” volt - kitért a megye problémáira úgy, mint a vadkár, a helyenkénti túlzó nagyvad létszám, vagy az aranysakál kérdésköre, de bemutatta a megye vadgazdálkodásának büszkeségeit is, külön kitérve a gímszarvassal kapcsolatos eredményes szezonra.

Kovács Gábornak, az OMVK vadgazdálkodási főmunkatársának a „Tudnivalók a Vadgazdálkodási Alapról”- című prezentációja méltán vívta ki a megjelentek érdeklődését, hiszen többen ültek a sorok között, akik a november 30-ig benyújtani kívánt pályázataikkal kapcsolatosan szerettek volna részletes tájékoztatást kapni. Az előadó precízen összeszedte az Alappal kapcsolatos tudnivalókat, kiemelte annak kronológiai menetét, a határidőket és a szakmai részleteket is. Minden vadgazdálkodót bíztatott a pályázat beadására, és előrevetítette a jövőben a pályázati kiírások aktuális, gyakorlatias módosításait.

Kemenszky Péter a Szövetség fővadásza a „Somogy megye gímszarvas gazdálkodása az elmúlt évtizedben”-című előadása kapcsán bemutatta a gímszarvassal kapcsolatos aktuális statisztikákat, - úgy, mint a hasznosítást számokban, a bikák korosztályi megoszlását a terítékekben, vagy a „hamis” érmes statisztikát – és a Vadászati Hatóságnak a megyei Vadgazdálkodási Tanács javaslatára bevezetett intézkedéseit, azok látványos, kézzelfogható, de egyenlőre rövidtávú eredményeit.

A negyed órás szünetben a Szövetség szendviccsel, pogácsával és kávéval látta vendégül az érdeklődő közönséget, majd folytatódott az előadások sorozata.

Dr Tóth Szabolcs a Somogy Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője igencsak aktuális és nagy érdeklődésre számot adó témájának címe „Az afrikai sertéspestisről, annak vadgazdálkodási hatásairól” volt, amely kapcsán prezentálta a vírus tulajdonságait és terjedését a világban, valamint konstruktív javaslatokkal élt a vadgazdálkodók felé, akiknek óriási szerepe lehet a terjedés megállításában.

Utolsó előadásként szintén kardinális témát választottak a szervezők, amelyet Márton Attila az FM Tájegységi Főosztályának osztályvezetője, tájegységi fővadász ismertetett, és amelynek címe „ A mezőgazdasági vadkárok a módosított vadászati törvény ismeretében” volt. Az előadó precízen összeszedte a módosítás kapcsán a jogszabályba iktatott változásokat, külön kitérve a jogosultak és a földhasználók kötelezettségeire a megelőzés és közreműködés terén. Értelmezte az egyes sorok között rejlő törvényi vonatkozásokat, sőt előadása végén hét pontból álló javaslatot, iránymutatást fogalmazott meg a vadgazdálkodók részére.

Az előadások végeztével a moderátor megnyitotta a vitafórumot, ahol a véget érni nem akaró kérdések és észrevételek leginkább a vadkárokkal és a vadgazdálkodási alappal kapcsolatosan merültek fel a témák előadóihoz.

A szakmai fórum végével a Vadásszövetség jelezte, hogy a konferencia írásos kiadványát a Tagszervezetei részére még az idei évben postai úton eljuttatja, valamint, hogy aki a regisztrációkor megadta az e-mail elérhetőségét annak elektronikusan is elküldi az előadások részletes anyagát.

A Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának köszönjük a pályázaton nyújtott segítségét, a megjelenteknek pedig az aktív részvételt!

Kemenszky Péter