Vadászati kultúra

Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla

Amikor e könyv megírásának gondolata megérlelődött bennem, azon tűnődtem, hogy miért is lehet szükség erre a magyar vizslafajtákkal foglalkozó szakkönyvre?
Rövid idő elteltével több okot is találtam! Ezek közül csupán a jelentősebbekre szeretnék utalni.

Eszembe jutottak vitéz Szilágyi Benárd Ágost dr. ma is figyelemre méltó szavai:
"Csak annak a nemzetnek van jövője, mely megbecsüli önmagát.
Csak az a nemzet becsüli meg önmagát mely megbecsüli értékeit.
Szeressük és becsüljük meg a magyar kutyát."

                                                                                                                                          Pomázi Ágoston

A könyv ára: 3.000,- Ft. Megvásárolható az OMVK SM. Ter. Szervezet irodájában (Kaposvár, Zárda u. 18.)

A vadászetika 8 alapelve

 

      A vadászetika 8 alapelve    

 

1. A természetért érzett felelősség

 A természet egy és oszthatatlan. A vad és a vad élőhelye a természet része. A természet minden sérülése a vadászhajtó fajokat is veszélyezteti, ezért minden vadásznak természetvédőnek is kell lennie.

 
2. Hozzáértés és szaktudás
 
A mai vadászati gyakorlat a válogatás elvén alapul, ami azt jelenti, hogy vadat ejteni csak szigorú szakmai kritériumok alapján (lenne) szabad. Ilyen szabályozási szempont a beteg állatok, illetve a genetikailag hibás („selejt”) egyedek kiemelése, a helyes és kívánatos életkori, nemi arányok biztosítása, a mennyiségi szabályozás (ez idő szerint a gímszarvas és a vaddisznó számos térségben túlszaporodott s elviselhetetlen mezőgazdasági és erdei károkat okoz). Végül, de nem utolsósorban el kell felejteni az idős (golyóérett) egyedeket is, mert az érettségi szint elérése utána a vad is hanyatlik, pusztul.
 
Tartalom átvétel