Információk

Páll Endre emlékszoba avatás Bőszénfán

Páll Endre emlék – és olvasószobát avattak tisztelők és barátok Bőszénfán, a Somogy megyei vadásznapon.
Az olvasószoba ötlete még az író életében megfogalmazódott, miszerint a későbbi gondoskodás ne csak a szeretett trófeáit érintse, hanem kis szobájának berendezései, relikviái, könyvespolca és annak értékes tartalma is jó helyre, megfelelő kezekbe kerüljön. Az időtájt került átadásra a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Tájcentrumának felújított központi épülete, amelynek egyik, még üresen álló irodahelyiségébe Nagy János, néhai Páll Endre és jómagam közösen álmodtunk egy ilyen rendeltetésű meghitt sarkot.
Az álmokat tett követte, az egyetem nagyon tisztességes áron megvásárolta – pár kötet kivételével – az egész könyvtárat, az író pedig személyes tárgyaival tette otthonossá a szobát. Saját bevallása szerint az igazán nagy dolog az lehetett volna, ha a saját emlékszoba avatóján ő maga is jelen lehetne, de valahol odabent tudta, hogy ez nem így lesz….

Beszámoló közzététel

Csatolmány: 

Az Ectv. 28.§ 2014. január 1. napján hatályba lépett (4) bekezdése értelmében az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezetének számviteli beszámolója közzétételre kerül. A beszámolót a Szövetség választmánya 2015. május 10-i 4/2015. sz. határozatával elfogadta és letétbe helyezésre került a z Országos Bírói Hivatalnál.

Afrikai sertéspestis

Csatolmány: 
Általános járványügyi ismeretek, aktualitások
Tartalom
•Definíció
•Kórokozó
•Járványtan
•Klinikai tünetek
•Kórbonctan
•Diagnózis
•Megelőzés és kontroll
•Intézkedések
 
dr. Nagy Edith járványügyi referens
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály

Veszettség elleni védekezés tapasztalatai Magyarországon

"Rókák immunizálása
1992. ősz - 1996. tavasz: Ny-i határ,
5-6000 km2

1996. ősz - 2000. ősz:
 Dunántúl

2001. tavasz – 2003. ősz:
Duna-Tisza köze + gócoltás a Dunántúlon"

Somogy megyei utánkeresők

 Somogyország még mindig a vérebezés, a vérebesek fellegvára. A vadászok és vadászatra jogosultak figyelmébe ajánljuk az alábbi utánkereső listát, amelyen a Somogyban hadrafogható vérebesek találhatóak. Az egyéni vadászatokon sebzett nagyvadon kívül szeretném felhívni a figyelmet a hajtó, - és terelő vadászatokon való utánkeresésre, a kollegák kézséggel állnak a vadászok rendelkezésére.

Somogy Megyei vérebes utánkeresők (hadrafoghatók):

Vadászjegy

A lőfegyverekről szóló hatályos jogszabályok a vadászlőfegyver tartásának előfeltételeként írják elő az érvényes vadászjegy meglétét. A vadászjegy 5 évre szól és azt minden évben érvényesíteni kell, amelyet az állandó lakcím szerinti megyei vadászkamaránál lehet megtenni.

Tartalom átvétel