Kinológia

2011 április 29

A szarvasgomba „vadászok” nyomába

Joggal merülhet fel kérdésként, hogy mi közünk a szarvasgombához és miért érdekes ez nekünk vadászoknak? Miért kell a felvetett téma kynológiai részével foglalkozni?

Nos néhány bevezető gondolat mi is ez a szarvasgomba, hol, mikor található természetes körülmények között és kik jogosultak a gyűjtésére? 

A szarvasgomba ősi gasztronómiai fűszer gomba különlegesség. Mivel az ehető fajok jelentős része erdőben, megfelelő fafajokhoz köthetően a föld alatt tenyészik így lelőhelyüket, az érést követően meg kell találni olyan módszerekkel, hogy a termőhely ne sérüljön! Újszerű, hogy gyűjtésüket államilag szabályozzák. Mivel erdei melléktermék, így ésszerű, hogy a 2009. évi XXXVII. tv. az erdőkről, az erdők védelméről és az erdőgazdálkodásról foglalkozik e kérdéssel. Kimondja, hogy „ a földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetők.”

A szarvasgomba keresése és gyűjtése hazánkban nagy többségben erre képzett kutyákkal történik. Van olyan erdőgazdálkodó, aki területén kizárólag kutyával kereső gombásznak ad ki gyűjtési engedélyt. Ennek indoka, hogy a kutya a termőhelyben nem okoz kárt.

A Magyar Szarvasgombász Szövetség, illetve a Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület a minisztériumon keresztül az OMVK.-hoz fordult a szarvasgombász kutyák munkavizsgájának kidolgozása, illetve véleményezése tekintetébe. Ezt gyakorlatilag az országos kynológiai szakbizottság nem tartotta lényeges kérdésnek és negatív hozzá állást tanúsított. Ennek ellenére felteszem a kérdést, miért lenne fontos a vadászok szempontjából ennek a kérdésnek a komolyan vétele és megvitatása?

Nos mivel a szarvasgomba fajok élő,- és termőhelye szinte az ország minden részében előfordul és a fajtól függő érési ideje júliustól, a következő év márciusáig tart a vadászatra hatással van. Ez minden képen egybe esik az őzek üzekedésével, a gímszarvas bőgéssel, a dámok barcogásával és a teljes vadász idényükkel. Az a tény, hogy az erdőgazda kiadja területére a gyűjtési engedélyt, még nem jelenti azt, hogy a vadászatra jogosult is rendelkezik erről információval. Tehát az erdőben kóricáló gombát kereső emberek azzal a tudattal, hogy van engedélyük, jelentős baleset veszélyt jelentenek a vadászok és saját maguk számára. A kutyáik megfelelő alkalmassági elbírálás hiányában, komoly élőhely zavarási faktort jelenthetnek, illetve esetleges vadűzés esetén könnyen áldozatul eshetnek. Miután a vadászat veszélyes üzem, nem lenne ildomos, ha ez az egyébként hasznos és alkalmanként megélhetést is biztosító tevékenység a későbbiekben - hasonlóan a hullajtott agancs ellenőrizhetetlen gyűjtéséhez – gondot okozna. Ehhez most – még amíg lehet és meg van az akarat az egyeztetésre, illetve a mindenki számára kielégítő megoldás kialakítására – kell pontot tenni a dolog végére. 

E gondolatok tükrébe került sor a Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület vezetői és az OMVK. Pest és Somogy megye kinológiai szakbizottságok elnökei közötti kapcsolat felvételére. 

Javaslatokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy: 

- a földalatti gombagyűjtési engedélyt csak szarvasgombász egyesületi tagok kaphassanak; 

- a gombászok tegyenek megfelelő vizsgát, amely alapfokon kitér az erdészeti és vadgazdálkodási, valamint az ehhez tartozó jogi ismeretek  elsajátítására is.; 

- a szarvasgombák érési szezonjába a gyűjtés idő intervalluma szabályozva legyen, hogy a vadászatot ne zavarja, (pl. naponta 10 – 15 óra között ); 

- a gombász köteles legyen a megkülönböztető mellény viselésére;

- kutyája a külön rendeletben szabályozott nyakörvet viselje;

Kidolgozás alatt áll a szakszerű gombagyűjtés személyi és tárgyi feltétele, etikai szabályzata, valamint az e célra képzett kutyák – fajtától független – vizsga követelmény rendszere és a vizsgáztatásuk rendje. 

Vállaltuk, hogy az előkészítésben és a kivitelezésben is e két megye szakemberei segítséget nyújtanak. Ez első sorban a kutyák vizsgáztatására, illetve a vizsga anyagának gyakorlati tesztelésére, valamint a tananyag kidolgozására vonatkozik. 

A kutyákkal szembeni alapvető elvárás a fegyelem tökéletes elsajátítása annak érdekében, hogy az élőhely és a vadállomány nyugalmát minél kisebb mértékben zavarják. A vaddal szemben tökéletes közömbösséget tanúsítsanak.

Úgy érezzük, hogy a vadászok érdekei ezt a törekvésünket alátámasztják, illetve a vad,- és élőhelyének védelme is megkívánja, hogy az ilyen tevékenységek csak megfelelő körültekintéssel és szabályok között legyenek kivitelezhetők. Ez minden körülmények között az egymás érdekeinek figyelembe vételével, kompromisszumos megoldások útján valósulhat meg!

 

Pomázi Ágoston

megyei kynológus

Read 32 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés