Kinológia

2015 szeptember 17

Felelős kutyatartás

Tapasztalatom szerint sokan nincsenek tisztába a felelős kutyatartás alapvető általános szabályaival és az alkalmazott fogalmak jelentésével. Nem ismerik a vonatkozó törvényeket, rendeleteket és mint tudjuk ez nem mentesít senkit a felelősség alól! Ennek szellemébe, a teljesség igénye nélkül említek néhány általánosan betartandó szabályt.

- Ebadó:

Minden kutya tulajdonos számára kötelező. A 3 hónapos kort betöltött kutyát veszettség oltásba kell részesíteni, majd ezt évente ismételni kell. Ennek elmulasztása pénzbírságot von maga után! Az oltáskor fizetendő összeg két részből tevődik össze. Az oltóanyag, az állatorvosi szolgáltatás ára és az ebadó. Az adó mértéke államilag szabályozott, az orvosi szolgáltatás és a vakcina kiskereskedelmi ára változó. A veszettség oltást megelőzően az állatorvos ellenőrzi az egyedi azonosító meglétét. Ennek hiányába nem végzi el az oltást mindaddig, míg a mikrochip beültetésre kerül. Ennek elvégzése kötelező a kutya 4 hónapos koráig! A chip ára nem lehet több 3500 Ft-nál, természetesen erre rakódik az állatorvosi költség is.- Ebrendészeti hozzájárulás:

Önkormányzati hatáskörbe tartozó célzott bevételi forrás. Kivetése nem kötelező, viszont felhasználása kizárólag ebrendészeti célokat szolgál. Gyepmesteri telepek létrehozását és üzemeltetését segíti.

- Legtöbb problémát a természeti és védett természeti területen, illetve vadászterületen póráz nélkül elengedett, szaladgálni hagyott kutyák, illetve a kóbor állatok jelentik. A kutya természetes viselkedésénél fogva szaglászik, az inger gazdag környezetben számtalan érdekes szagnyomra talál és kezelhetetlenné válik. A kutya gazdája ezzel kimeríti a szabálysértési törvényben foglalt „kutyával veszélyeztetés” szabálysértés tényét, ugyanis ezzel a vadonélő állatokat veszélyezteti. Rosszabb esetben a kutya felveri a rejtőző vadat, azt űzi a területen tartózkodó vadász, pedig jogszerűen lelövi. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény kimondja, hogy „a vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében – a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel – elfoghatja vagy elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelmére másként nem hárítható el, illetve fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség.”  A fentiek nem vonatkoznak a felismerhető jellel ellátott, rendeltetésüknek megfelelően alkalmazott vadászkutyára, valamint a vakvezető kutyára.

- Vadászkutyák esetében fajtától független kötelező a megkülönböztető nyakörv alkalmazása a vadászterületen. Kivétel ez alól a kotorékvadászat kapcsán használt vadászkutya! A színes nyakörvnek oldható kötésűnek kell lenni /tépőzár, gumis/ ezzel biztosítva az állat munka közbeni biztonságát, sérülés mentességét.

- Vadászaton a kutyák csak a VAV vizsga megléte esetén vehetnek részt. A vizsgarendszer vadászati módoknak megfelelően került kidolgozásra. A vizsgáztatást, az eredmények nyilvántartását az OMVK Ter. Szervezeteinél végzik, majd az adatok bekerülnek az országos adattárba. Az eredményes vizsgáról a kutya tulajdonosa igazolványt kap, amelyet a vadászaton magánál kell tartania, az esetleges ellenőrzéskor evvel bizonyítja kutyája részvételének jogosultságát. Hiánya a vadászat rendjének megsértését jelenti, ami szankcionálható.

- A vadászkutya tanítására a vadászatra jogosult kijelölhet a vadászterületen erre alkalmas részt, ahol a kutyák képzése, vizsgára felkészítése egész évben, tenyésztett vad felhasználásával végezhető.

- Egy vadászati mód a nagyvadterelő vadászat, ahol tilos a vadászkutya alkalmazása, más esetekben a vadászati módnak megfelelő vizsgával rendelkező vadászkutya alkalmazható. Pillanatnyilag a vaddisznós kutyák esetében nem szükséges a vizsga megléte, azonban az igényesebb vadászatra jogosultak megkívánják a vizsgázott kutyák jelenlétét! Nem feltétel, hogy a kutyavezető vadászvizsgával rendelkezzen, de a vadászat és a baleset megelőzés szabályait ismernie kell. Erről a vadászatra jogosultnak kell gondoskodnia!

- A kutya tulajdonosoknak tisztába kell lenni a vadászterületen elvárható magatartás szabályaival. Vadászati idényen kívül minden tevékenység, ami nem mező,- erdő és vadgazdálkodással összefüggő, a vad és élőhelyének zavarásának minősül és büntethető.

- Szigorúan betartandó a rókák veszettség elleni védekezés idején elrendelt ebzárlat, amire a jellegzetes plakátok kihelyezése hívja fel a figyelmet!

- A vadászatokon alkalmazott vadászkutyák esetében figyelemmel kell lenni az állatvédelmi szempontokra. Elsősorban a vaddisznóhajtásokon kerülni kell a kutya fölösleges sérüléseit, amik általában nem a megfelelő felkészítés következményei. Jelenleg sajnálatos módon e vadászati módnál nem kötelező a vizsga megléte, így ellenőrizhetetlen a kutyák alkalmassága. A vadászati idényben számos olyan sérülés esetleges elhullás fordul elő, ami megfelelő felkészítéssel elkerülhető lenne!

- A kotorékvadászat még egy szürke folt. Ezt bárki végezheti, akinek erre a célra megfelelő vadászkutyája van és a kutya rendelkezik az előírt vizsgával. Elvileg a vadászatra jogosult tudtával, megfelelő területismerettel rendelkező kísérő felügyeletével, a vadászat szabályainak betartása mellett végezhető. A tevékenységet a beíró könyvbe jelezni kell. A vadászati idényeket, be kell tartani, például a borz esetében! Figyelemmel kell lenni a természetvédelmi és az állatvédelmi előírásokra! Ez sajnos sok esetben nem így zajlik!

- Fontos az állategészségügyi szempontok figyelembe tartása. Ismerni kell a vadászterületen a vadonélő állatok egészségi állapotát. Zsigereléskor a kutyának ne adjunk nyers belsőrészt, főleg vaddisznó származékot. Rühösség vagy egyéb betegség esetén a kotorékozást szüneteltessük, óvva ez által a kutya egészségét.

- A vadász számára előírás a nagyvadra tett lövést követően meggyőződni arról, hogy történt-e sebzés, ha igen kötelessége a vad mielőbbi terítékre hozása. Ez természetesen biztonságosan csak erre a célra alkalmas kutya igénybe vételével lehetséges. Figyelemmel kell lenni az utánkeresés szabályaira. Amennyiben a sebzett vad a szomszéd vadászterületre átvált, a keresés tényét jelezni kell az ottani illetékes személynek. Az utánkeresést csak nagyon indokolt esetben tagadhatja meg a terület gazdája!  

Nagyon röviden ezek a felsorolt példák a kutyatartás és a gyakorlati alkalmazás legfontosabb előírásai, amit minden felelős kutyatartónak illik, illetve van amit kötelező betartani!

Szeretném ezúton is felhívni a vadászok illetve vadászkutya tartók figyelmét, hogy VAV vizsgákat rendszeresen tartunk. A rendezvények időpontjai és helyszínei a kamara honlapján idejébe feltüntetésre kerülnek. Jelentkezni, illetve érdeklődni a 06-30 6058382 telefonon, Pomázi Ágoston, megyei kinológusnál lehet. 

Read 35 times
© 2019. OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete. Minden jog fenntartva.

Keresés